söndag 26 september 2010

Detaljplaner

Detaljplanerna för olika delar av Norra Sorgenfri börjar sakteliga ta form. För Kvarteret Grytan finns redan en (Dp 5045) som vunnit laga kraft och en (Dp 5123) som snart är i mål.

På gång nu är detaljplaner för delar av kvarteren Brännaren och Smedjan. Planerna ska upp för samråd i byggnadsnämnden nästa vecka, 30/9. Det är markägaren, fastighetsbolaget Granen, som nu vill bebygga fastigheterna. Handläggare är Ted Gustavsson, arkitekt på Stadsbyggnadskontorets planavdelning. Om allt går enligt tidsschemat ska planerna ställas ut i januari 2011 och vinna laga kraft i april 2011. När det kommer till den formella gången i sådana här ärenden utgör inte Norra Sorgenfri Nu-redaktionen någon expertis, men här kan man sätta sig in i ämnet om man så vill.

Det är alltså den här delen av Kvarteret Brännaren det gäller, gränsande mot Nobelvägen i väster och Industrigatan i norr. Strax utanför planområdet syns Benzons hus, invid Industrigatan. I anslutning till det, delvis inom planområdet, kommer det att bli ett torg. I stadsbyggnadskontorets sammanfattning står det att läsa:

"Detaljplanen möjliggör en tät kvartersstruktur i mestadels 3-5 våningar (med en indragen våning). I korsningen Nobelvägen, Industrigatan ges möjlighet för 6 våningar. Användningen utgörs av en blandning av bostäder och centrumfunktioner. Ett finmaskigt vägnät möjliggörs i kvarteren genom nya allmänna gator. I detaljplanen ges möjlighet för en passage genom fastigheten. Planområdets nordöstra del utgör en del av det torg som kan utgöra
en av Norra Sorgenfris viktigaste centrala platser.

Planen möjliggör omkring 200 lägenheter. Av lägenheterna avses omkring 20% att utgöras av hyresrätter och 80% av bostadsrätter."

Och så här föreslår Granen att det ska se ut:

Naturligtvis är det svårt att säga något om byggnadernas utformning, men intrycket är att man gjort en kvartersstruktur enligt standardmall 1A. Fyrkantigt och prydligt och ganska så traditionellt. Inget tyder på ett ekologiskt/klimatologiskt tänk liknande det som förre projektledaren för Norra Sorgenfris utveckling, Gunilla Kronvall, beskrev under en intervju i januari 2010. Det handlar om planarbetet för Kvarteret Spårvägen, som ägs av Malmö kommun:

"Gunilla ritar in de tänkta kvarteren och berättar att hon tagit hjälp av en forskare i mikroklimat på arkitekthögskolan. Det har lett till en del ganska små men betydelsefulla förändringar i planen. Genom att göra gatorna mellan kvarteren svängda istället för raka, genom att plantera träd på strategiska platser och genom att arbeta med ljusinsläppet på gårdarna kan mikroklimatet förändras så att utesäsongen förlängs både på våren och hösten. Dessutom bryts den ursprungliga kvadratiska kvartersformen upp - ett exempel på vad som händer när man tänker utanför den arkitektoniska boxen."

Självklart finns här heller inte plats för den skejtpark som nu växer fram i planområdets sydvästra del. Pontus Alv och hans kompisar - som haft en lång het sommar av skejtande på Stäppen - kommer så småningom att få se sitt verk demoleras.

Frågan är väl hur mycket av ruderatmarkens flora som kommer att införlivas i innergårdarnas planteringar, eller om Juan Carlos Peirones ugn kommer att få stå kvar på det nya torget (den vita, igloo-liknande grejen lite till höger i bilden nedan). Sådant kommer nog inte att beredas plats i den nya, välordnade kvartersstrukturen.

I Kvarteret Smedjan är det det inrutade området nedan som Granen vill bygga på. I söder Industrigatan, i öster Östra Farmvägen. På hörnet låg bensinmacken, där håller man nu på med schaktarbeten. Direkt väster om rutan är det ödetomt, där visades utebio i somras. I kvarterets nordvästra del ligger Förlagshuset och norr om planområdet finns gamla Ferrosan-fabriken och kontorshusen där nu Migrationsverket har sin verksamhet:

En del av området syns på bilden nedan. De röda tegelbyggnaderna i bakgrunden är Addos gamla fabrikshus på andra sidan Östra Farmvägen. I den grå byggnaden i bildens högerkant finns idag emballage-tillverkaren Antpac. Huset kommer att rivas, vilket inte kommer att göra någon ledsen, förutom kanske då Antpac som måste maka på sig.

Stadsbyggnadskontorets sammanfattning:

"Detaljplanen möjliggör en tät kvartersstruktur i mestadels 3-4 våningar (med en indragen våning). På innergården på nuvarande Smedjan 8 ges möjlighet för gårdshus på 1 våning. Användningen utgörs av en blandning av bostäder, skola och centrumfunktioner. Ett finmaskigt vägnät möjliggörs i kvarteren genom nya allmänna gator. I detaljplanen ges möjlighet för en passage genom fastigheten.

Planen möjliggör omkring 240 lägenheter. Av lägenheterna avses omkring 20% att utgöras av hyresrätter och 80% av bostadsrätter.

Utmed Industrigatan ligger idag en långsträckt, mycket enkelt utformad kontorsbyggnad i två våningar från 1975 med tillverkning av emballage. I övrigt utgörs fastigheten mestadels av
asfaltsytor för transporter och parkering."

Och så här vill Granen bygga:

Här kanske det blir en skola, således - måhända på hörnet Industrigatan/Östra Farmvägen (planområdets sydöstra hörn). Även här tänker man sig en fyrkantig kvartersstruktur, ganska luftigt vad det verkar. Man ser framför sig rätlinjiga, fyrkantiga hus. Det är inte precis böljande, organiska former inspirerade av Frank Gehry eller skejtparkens betongvågor. Det här är ju gubevars inte Manhattan, eller Västra Hamnen. Men ändå. Kanske kunde man önska sig lite lekfullhet, trots att målgruppen - att döma av de planerade 80 procenten bostadsrätter - kommer att bli den försiktiga och foträta medelklassen.

Frank Gehry-arkitektur, till vänster i bild, möter gammal industribebyggelse. Chelsea, Manhattan. Vy från The High Line mot nordväst.

3 kommentarer:

 1. Susanna Lundberg26 september 2010 20:52

  Men jesus, 80% bostadsrätter?? Jag trodde hela idén med det här området var att koppla ihop Rosengård och Rörsjöstaden!?! Och jag trodde att det fanns konkreta krav från kommunen dessutom? Bra hyresbostäder hade med all säkerhet varit bättre ekonomi också (eller tja det skiter ju byggaren i förstås)

  Och helt fyrkantigt dessutom, ett så stort nytt område måste ju verkligen anstränga sig för att bli intressant och inte se ut som ett legobygge tio år efter invigningen, som V Hamnen. Några funderingar på att göra det grönt, växtlighet på väggar/tak osv?

  SvaraRadera
 2. Susanna - det är nog precis som du säger, att hela idén var att bryta barriärer, mellan Värnhem och Möllan, mellan Rosengård och Centrum. Så det kom onekligen som en överraskning att man planerar för så stor andel bostadsrätter. Eller, förresten, det kom inte alls som en överraskning - även om det verkar strida mot vad kommunen har tänkt sig i sin vision. Till slut är det trist nog den marknadsanpassade kalkylen som fäller avgörandet.
  Vad gäller kraven från kommunen, när det kommer till upplåtelseform och ekologisk hållbarhet, kan man nog bara ställa specifika sådana krav när det är mark som kommunen själv äger, och i det här området är det i stort sett Kvarteret Spårvägen. Annars är det nog en förhandlingsfråga, där kommunen kan påtala och önska och lirka och böna och be. Sen tänker man ju att fastighetsägarna vid det här laget har fattat att ekologisk hållbarhet, gröna tak och väggar osv, är ett säljargument nuförtiden. Det här är, vad jag förstår, ett preliminärt förslag och sådana detaljer framgår inte än.
  Hursomhelt är det låmngt kvar tills planen vinner laga kraft, så det finns tid att reagera!

  SvaraRadera
 3. En annan sak man kan fundera över är Stadsbyggnadskontorets önskan att det ska vara många små aktörer som bygger i området. I de här planerna är det ett bolag, Granen, som äger en rätt stor del av marken och tänker bebygga den. Och det är ju inte så mycket kommunen kan göra åt. Återigen är det främst i Kvarteret Spårvägen kommunen kan styra tilldelningen av tomter till olika entreprenörer. Men ambitionen från f.d. projektledaren Gunilla Kronvalls sida var att ta diskussionen med de olika fastighetsägarna om att bygga varierat och småskaligt. Vad jag vet har inte någon ny projektledare utsetts än, vilket nog hade varit bra nu när det börjar röra på sig på allvar.

  SvaraRadera