torsdag 2 september 2010

Kvarteret Ugnen

Kvarteret Ugnen har flugit under radarn länge nu. Det är inte så konstigt. Maken till anonym och - med förlov sagt - tråkig plats får man leta efter. Här finns bara några få byggnader och de går inte till historien för sin skönhet. Mest prominent är en långsträckt lagerbyggnad i tegel parallellt med järnvägen. Här finns också en biltvätt, som en vardagseftermiddag i september kan vara ganska välbesökt. Vid fyra-halv femtiden är det kraftig trafik längs Industrigatan, som avgränsar Kvarteret Ugnen norrut, och många bilister passar kanske på att ge sitt fordon en uppfräschning på väg hem från jobbet.


Mot öster finns en kraftig barriär av höga trådstängsel och järnvägsspår. Cykelbanan invid banvallen når man från den nedsänkta Industrigatan efter att ha släpat cykeln uppför en brant trappa. Inte med bästa vilja i världen kan man kalla detta en slumrande diamant i aska.

Lagerbyggnaden uppfördes 1966 av Plyfa AB och kanske är det det företaget som fortfarande har sitt lager här. Det ligger i alla fall en svag doft av masonit och plywood över nejden. Innan Plyfa byggde fanns det en skrotnisse här, Blecher & Co. Byggnadsantikvarie Olga Schlyter är kortfattad i sin kommentar om kvarteret: "Lagerbyggnaden är inte betydelsefull ur kulturmiljösynpunkt". Fritt fram att riva och bygga nytt, således. Men det går förstås inte att bygga bostäder, det är för nära järnvägen. Kanske kommer det här i framtiden vara ett av få minnesmärken över den råa industriepoken som finns kvar.

Västerpå, i gränsen mellan kvarteren Ugnen och Grytan, löper det en annan cykelväg. Den är trevligare. I detaljplanen för området är man noga med att passagen ska hållas öppen - den får inte bebyggas. Det är en allé med jättevitoxel som kantar cykelvägen, får jag veta när jag ringer Mattias Thelander på Gatukontoret. På försommaren bör träden vara översållade med vita blommor. Nu hänger det klasar med bär från grenarna, bären är fortfarande gröna men kommer att bli röda så småningom.

Enligt Gatukontorets databas är träden planterade 1995. "Här ska finnas en stackars rönn någonstans också", säger Mattias, som nu när han blivit uppmärksam på att här finns en cykelväg med plantering ska besiktiga den vid tillfälle. Annars är han för tillfället mest involverad i hörnet Östra Farmvägen/Agneslundsvägen. Där ska det också planteras träd. Landskapsarkitekten och entreprenören har bett honom kolla på markarbetena, det är alltid lite knepigt med gatuplantering av träd.

På bilden ovan, till vänster, skymtar en av de nya byggnader som uppförts åt det nya gymnasiet. Norrut till höger Addos kontorsbyggnad i Kvarteret Tangenten. Till vänster om denna skymtar Apoteksbolagets anläggning i gult tegel i Kvarteret Spiralen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar