onsdag 29 september 2010

Planerad park blir pillerfabrik

Det här är en stor grönyta i Kvarteret Degelns nordvästra hörn, plåtad för exakt ett år sedan. Här låg en gång i tiden Agneslunds gård, byggnaderna fanns kvar fram till 1970-talet. Fortfarande kan man se att här en gång varit en trädgård, gamla päron- och syrenträd finns kvar.

"Det finns ingen bebyggelse i kvarteret Degeln av antikvariskt värde. Däremot är vegetationen där Agneslundsgården låg ett intressant kulturhistoriskt spår som bör bibehållas", skriver byggnadsantikvarie Olga Schlyter i sin utredning från 2006 (Malmö kulturmiljö, Enheten för kulturmiljövård, Rapport 2006:026). Hon fortsätter: "Större delen av kvarterets västra del har varit en obebyggd grönyta en längre tid. Det finns ett kulturhistoriskt värde i att bibehålla kontinuiteten här och bevara och tillvarata grönskan."

I det övergripande planprogrammet för Norra Sorgenfri från 2008 (se här), går stadsbyggnadskontoret på Olgas linje. "I den västra delen av kvarteret finns rester av en gammal trädgård. /.../ Denna idag obebyggda fastighet [Degeln 4, reds. anm.] föreslås i framtiden omvandlas till en offentlig park. Den aktuella ytan ligger direkt öster om Södra kyrkogården och kan därmed utgöra en fond till det gröna stråk som leder genom kyrkogårdarna ända till Föreningsgatan och S:t Pauli kyrka. Längre fram i tiden kan denna gröna koppling tänkas sträcka sig än längre österut och angöra mot Östra kyrkogården på andra sidan kontinentalbanan. Denna koppling kan utformas på olika sätt och antingen gå genom kvarteret eller längs gatorna så länge dagens verksamheter finns kvar."

Det är vackra föresatser, som om de blev verklighet skulle tillgodose områdets behov av grönytor och också vara ett led i demonteringen av barriärer, i det här fallet den mellan centrum och Rosengård bortom järnvägen och industriområdet Emilstorp. Ännu tydligare framhålls behovet när man i planprogrammet hänvisar till 2003 års grönplan för Malmö, där det konstateras att Sorgenfri har brist på grönytor. "I samband med att delar av Sorgenfris industriområde omvandlas till ett mer blandat stadsområde menar grönplanen att det är angeläget att mark avsätts för en park på minst 5 ha, gärna 10 ha, i området. En ny park i detta läge kommer att vara nödvändigt för att reducera bristen på grannskapspark och stadsdelspark vid såväl befintliga som planerade bostäder."

Nu verkar inget av detta bli av, i alla fall inte på Degeln 4. Företaget som idag har sin verksamhet på grannfastigheten Degeln 8 - den farmaceutiska industrin QPharma - har sökt om bygglov för en "utvecklingsbyggnad för läkemedelsindustrin" i två plan på 2 500 kvm. Enligt stadsbyggnadskontorets handling (Dnr 10-2168) ska det bli en fastighetsreglering "så att mark från Degeln 4 tillfaller Degeln 8 och byggnaden i sin helhet hamnar på Degeln 8".

Det inringade området är fastigheten Degeln 4, som ligger ut mot Östra Farmvägen i väster och Agneslundsvägen i norr. På andra sidan Agneslundsvägen ligger Kvarteret Grytan, där Norra Sorgenfris Gymnasium nu håller på att etablera sig. Enligt bygglovsförslaget kommer fastigheten alltså att till större delen uppgå i Degeln 8, enligt nedan:

Det är lite svårt att se, men det går inte att tolka ritningen på annat sätt än att det som blir kvar av Degeln 4 - det vill säga det som kan bli offentlig plats - är den smala remsan ut mot Östra Farmvägen. Där kan det inte bli mycket till park. Av allt att döma kommer den föreslagna industribyggnaden att uppföras på det skuggade området. "För fastigheten gäller detaljplan PL1131 vilken medger industri. Förslaget innebär ingen avvikelse från gällande plan", slås det fast i stadsbyggnadskontorets handling. Det är säkerligen riktigt. Men bygglovet strider i högsta grad mot förslaget i planprogrammet.

Och så här spännande och till miljön anpassat kommer huset att bli, om bygglovet beviljas:

Så vad har hänt? Vet inte den ena handen vad den andra gör? Eller är det helt enkelt så, att planprogrammet när det kommer till kritan är ett till intet förpliktande dokument som lika gärna kunde ha titeln "vision" eller "dröm"?

Dnr 10-2168 är daterad 2010-09-07. Handläggare är Tina Weberg. Förslag till beslut: "Uppdras åt delegat att bevilja bygglov". Vad betyder det? Att bygglovet redan beviljats, som en ren formalitet? Det betyder i alla fall att stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson när du läser detta har fått ett mail med en länk till blogginlägget. Det betyder också att utan någon som har (och tar) ett helhetsgrepp på utvecklingen i området, så drar det snabbt iväg åt alla möjliga och i förhållande till visionen oönskade håll. När katten är borta, och så vidare. Det blir allt mer påkallat att någon snarast får i uppdrag att försöka ta vid där förra projektledaren Gunilla Kronvall slutade.

8 kommentarer:

 1. Bra rutet, min vän.

  SvaraRadera
 2. först 7-eleven, nu detta, jag gillar att bli informerad, även om jag hittills bara blir besviken på nya Norra Sorgenfri.
  mvh aida

  SvaraRadera
 3. @Kjell: redaktionen tackar & bockar. @Aida: ja, det är just nu många nedslående nyheter, som inte bådar gott för framtiden. Till dessa räknar jag också fastighetsbolaget Granens planer på att bygga 80 % bostadsrätter i Brännaren och Smedjan.

  SvaraRadera
 4. Vad är detta? De detaljplaneförslag/bygglov du visar här och för kvarteret brevid är ju helt deprimerande. Jag har ju följt din blogg, läst om det spännande planarbetet som kommunen har gjort i samarbete med brukare m.fl. i min fackpress. Det har verkligen lyfts fram som en spännande förebild. Bilden med busshallarna och lite eteriska människor framför känns ju överspelad när man ser denna pillerburk.
  Tyvärr verkar det som planförslagen är avskalade och torftiga. Jag trodde faktiskt man hade lärt sig något av Västra Hamnen, men det känns ju som sjumilakliv tillbaka. Vad vill kommunen? Nu känns det snart som Janne Josefsson borde komma och bita dem i benet och säga "Har mina skattepengar gått till att kommunens planarkitekter m.fl. har arbetat på planen i åratal till ingen nytta?"

  SvaraRadera
 5. Jörgen, jag förstår om du är upprörd.
  Var tänker man sig parken nu? Den sågs ju också som ett nödvändigt komplement till befintlig bebyggelse som saknar stadsdelspark.
  Varför är de i planförslagen så glada för att göra nya gator i kvarteren och gångvägar kors- och tvärs. Med 80% borätter kommer det ju staket runt gårdarna inom 10 år, allra helst med skola i närheten. Var finns tankarna om småskalighet, Granens bostadsförslag verkar ju kvartersstort.
  Hur stämmer det med ett stort rakt bostadshus längs Nobelvägen med tanke på buller och avgaser? Jag läser Gunilla K:s visioner om böljande gator som bryter vinden. Var finns dom? Nej, Jörgen det ser inte bra ut och dina ruderatväxter och skejtramper är nog sedan länge förpassade till någon utfyllnad i hamnen.

  SvaraRadera
 6. Johan - tack för dina kommentarer! Planförslagen borde leda till en diskussion, för precis som du säger så verkar de oerhört mediokra i förhållande till de visioner som målats upp. Avskalade och torftiga är bra ord. Dags för stadsbyggnadskontoret att förklara hur de tänker kring Norra Sorgenfris framtid.

  SvaraRadera
 7. Var kan jag få tag på dessa byggplaner på Degeln? Och Granens illustrationsplaner på Brännaren och Smedjan? Är det sådant som finns att hämta för alla på stadshuset?? Blir upprörd och vill titta in dom lite mer...! Så här kan det ju inte bli. Grönområdet i Degeln är det enda lite större parkområdet som överhuvudtaget finns inritat i planprogrammet. Försvinner det så blir det inte mycket grönska i området alls. SKANDAL isåfall!

  SvaraRadera
 8. Det är offentliga handlingar, som ska gå att få ut från stadsbyggnadskontoret. Jag vet inte exakt hur det går till. Ett tips är att ta kontakt med handläggarna, dvs Tina Weberg vad gäller Degeln och Ted Gustavsson vad gäller detaljplanerna för Brännaren och Smedjan. Detaljplanerna har nu (30/9) varit på samråd, vilket jag är osäker på exakt vad det innebär. Men det är långt till att detaljplanerna stadfästs - bland annat ska de ställas ut först, planerat till januari 2011 - så det finns tid att reagera (antar jag). Det är klokt att hålla sig informerad! Följ kommande inlägg här på bloggen som kommer att handla om detta - fortsättning kommer!

  SvaraRadera