onsdag 1 september 2010

Utkanten hänger på gärsgår'n

Den gamla fabriksgården i Kvarteret Spiralen, 6/9 2009. Utkantens svarta fana vajar stolt

Allaktivitetshuset Utkanten har sagts upp av hyresvärden. Enligt en redogörelse på Utkantens hemsida gäller uppsägningen per den 1/3 2011. I redogörelsen menar Utkantens infogrupp bland annat att uppsägningen kommit efter påtryckningar från polisen. Det kan så vara, men tanken att hyresvärden nu vill slå två flugor i en smäll infinner sig: bli av med en provocerande frihetlig hyresgäst + få fritt fram att exploatera fastigheten, antingen genom att riva husen eller göra om dem till bostäder. Nu har det nämligen dragit igång på allvar i de intilliggande kvarteren. I kvarteret Grytan har det nya gymnasiet just invigts. Schaktnings- och saneringsarbete pågår på hörntomten på andra sidan Östra Farmvägen, i kvarteret Smedjan, där det förut låg en bensinmack.

Söndagen 29/8 var det öppet möte på Utkanten med anledning av uppsägningen. Norra Sorgenfri Nus utsända reporter, tillika kunnig i juridiska spörsmål, rapporterar att ett trettiotal föreningsaktiva deltog i mötet. Förutom uppsägningen har hyresvärden dragit Utkanten inför hyresnämnden. Man måste nämligen ha särskilda skäl för att säga upp en hyresgäst, som ju har besittningsrätt. Hyresvärden lutar sig mot de brottsmisstankar som riktats mot Utkanten, men som inte kunnat styrkas och som inte lett till åtal. Hyresvärden hävdar också att Utkanten förstört lokalerna de hyr, vilket ter sig ganska absurt med tanke på att Addo la ner verksamheten cirka 1972 och inte mycket underhåll verkar ha utförts på byggnaderna sedan dess. Däremot har föreningen gjort en del förbättringar, bland annat dragit om elen. Polisens föregivna skäl att göra tillslag i december 2009 var att brandsäkerheten var bristfällig, men en brandinspektion som gjordes strax efteråt fann att lokalen uppfyllde kraven.

Under mötet - och även på Utkantens hemsida - kan man förmärka en viss uppgivenhet: man tycks redan ha ställt sig in på att flytta. Mötet handlade mest om var man kan hitta en ny lokal. Men kanske är det synd att ge upp slaget redan innan det börjat. En inlaga till nämnden ska skrivas. Fortsättning lär följa. Under tiden kan man ju alltid besöka Utkantens evenemang och därigenom bidra till hyran. 13 000 kronor i månaden tar hyresvärden för lokalerna. Det är en nätt summa för en gammal fabriksbyggnad som bara står där. Men säkert småsmulor i förhållande till hur mycket ägaren hoppas kunna håva in i framtiden.

Sprillans nytt i Utkantens närhet. Norra Sorgenfris gymnasium mot Östra Farmvägen, 1/9 2010

Här rör det också på sig. Schaktning i Kvarteret Smedjan, 1/9 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar