söndag 26 oktober 2014

Podcasten Staden om Malmö

Norra Parkgatan med Konsum, Systembolaget och Solidars bageri, mitten av 1990-talet. Foto: Dan Hallemar.

Dags att upptäcka podcasten Staden - med urbanhistorikern Håkan Forsell och Dan Hallemar, chefredaktör för tidskriften Arkitektur - om du inte redan gjort det.

Och varför inte börja med senaste avsnittet, som formar sig till en politisk vandring genom det socialdemokratiska stadsbyggnadsprojekt som Malmö på många sätt är.

En ingång i programmet, för att begripa Malmös politiska 1900-talshistoria, är kooperationen Solidar och hur den kooperativa rörelsen - i samspel med den socialdemokratiska rörelsen och styret - format staden. Kul tycker Norra Sorgenfri Nu-redaktören, som försiktigt pekade ut den riktningen för podcast-redaktionen.

Det handlar om tätheten, hegemonin, gränserna och strävan att radera ut dem, det politiska stadsrummet. Jag gillar den prövande, spirituella och väl pålästa tonen i Staden. Håkan och Dan för ett öppet resonemang, som bjuder in lyssnaren att reflektera vidare i de olika spåren. Det är ett sätt att tala om staden och alla dess historiska, politiska och fysiska parametrar som är ovanligt i det offentliga samtalet här i landet. Podcasten Staden alltså och du hittar den här.

Foto: Dan Hallemar, mitten av 1990-talet

torsdag 16 oktober 2014

Nya gatunamn i kvarteret Spårvägen

För drygt fyra år sedan gjorde jag ett inlägg om gatunamnen i industriområdet Sorgenfri: Nobelvägen, Industrigatan, Agneslundsvägen och så vidare. Här.

Det är inte var dag det uppstår nya gator, torg och parker i Malmö, men snart händer det i kvarteret Spårvägen - som i framtiden kommer att bli flera, mindre kvarter med en ny infrastruktur av gator, parker och torg.

De nya kvartersnamnen blir Spårvagnen, Passageraren, Spiggan, Föraren, Biljetten, Pedalvagnen, Ledbussen, Omnibussen, Trådbussen, Spåret, Kupén samt Garaget. Fastigheten där de gamla spårvagnsgaragen står kvar, och där det nu är skola/förskola, kommer att fortsätta heta Kvarteret Spårvägen.

De nya kvartersnamnen knyter tydligt an till platsens historiska verksamhet och betydelse, även om de inte sprudlar av kreativitet eller kännetecknas av någon större kulturhistorisk kännedom om spårvägs- och bussverksamhet. Det namn som sticker ut - Spiggan - refererar till att spårvagnarna kallades så i folkmun, i alla fall i delar av Malmö. Det hade varit kul om stadsbyggnadskontoret, även för de andra kvarteren, hade följt spåren bortom det först uppenbara. Kvarteret Rosetten hade exempelvis varit ett givet namn. Rosetter kallades de fästen för spårvagnarnas luftledningar som fortfarande kan ses här och var på husfasader längs de gamla linjerna och som Norra Sorgenfri Nu-kompisen Erik Wallén har stenkoll på. Det hade räckt att slänga ut en fråga i någon av alla kunniga facebook-grupper på ämnet Malmös kulturhistoria för att namnförslagen skulle rasa in.

Samma princip - en tydlig koppling till den tidigare verksamheten på platsen, men en samtidig brist på fantasi - har styrt namngivningen av de nya gatorna, torgen och parkerna. Här är detaljplanens karta, utan namn:

Torget som markerar slutet av S:t Knuts väg kommer, enligt kartingenjör Carina Aldosson på stadsbyggnadskontoret, att heta Spiggans plats. Ytan söder om Bussgaraget blir Spårvägstorget. Väster om båghallarna finns en parkliknande plats som döps till Garageplan.

Den tvärställda hallen i nordsydlig riktning - Hall 5 - har rivits helt, trots att den enligt detaljplanen skulle bevaras. Det är en annan historia, men helt kort verkar de stora betongbalkarna i konstruktionen ha börjat rasa när man rev bort taket och de mindre sammanhållande balkarna. Så nu är det bara en vägg mot Celsiusgatan kvar. Här missade Malmö stad chansen att få en intressant miljö, delvis öppen mot elementen men samtidigt möjlig att täcka över vid evenemang - en urban park med industrikänsla. Den kulturhistoriska kopplingen till Jaenecke & Samuelsons garagekomplex bidde ingen vante, vi kanske kan hoppas på att tummen (väggen) inte rasar den också.

Så det lär bli en större, mer konventionell park öster om båghallarna. Den ska heta Bussparken.

Den större, öst-västliga gatan parallellt med Industrigatan kommer att heta Spårvägen. Gatan som sträcker sig från Industrigatan och korsar Spårvägen har döpts till Spiggans gata. Den gata som går i ett U runt radhuskvarteret blir Garagegatan. En cykelväg genom kvarteret benämns Spårgången.

Resterande gator mellan de nya kvarteren har döpts till Linjeettgatan, Linjetvågatan, Linjetregatan och Förargatan. Det är otympliga namn svåra att skilja från varandra och visst hade det gått att tänka ett steg längre här? Eller kanske tänka om och utanför kupén helt och hållet? Yimby Malmö-Jon Cederberg påpekade i en facebook-diskussion att här fanns en chans att något uppväga den manliga dominansen bland gatunamnen, genom att döpa gatorna efter bemärkta kvinnor (Git Gays gata, exempelvis).

"En princip vid namngivning av gator i Malmö har länge varit, att huvudleder skall uppkallas efter svenska föregångsmän", skriver Leif Ljungberg i Gatunamnen i Malmö från 1960. I Sorgenfri finns sedan urminnes tider Nobelvägen och Celsiusgatan, på andra sidan Kontinentalbanan sträcker Scheelegatan ut sig, och så vidare. Men inte ens en av de små nya gatorna i det nya bostadsområde som ska byggas i före detta kvarteret Spårvägen kan få sitt namn efter en föregångskvinna.

Om man nu ville hålla sig till spårvagnstemat hade Sillalinjen varit ett alternativ - så kallades enligt uppgift Linje 4 som gick ut till hoddorna i Limhamn. Mitt förslag till gatunamn här, om någon frågat, hade dock blivit Thure Sjöstedts gata. Thure var Malmöbrottare och vann OS-guld i Amsterdam 1928 och OS-silver i Los Angeles 1932. Dessutom arbetade han som spårvagnskonduktör och cyklade från Håkanstorpsvägen, där han bodde, till jobbet i kvarteret Spårvägen.

De av stadsbyggandskontoret föreslagna gatunamnen är beslutade av stadsbyggnadsnämnden och har vunnit laga kraft.

Kvarteret Spårvägen från det numera rivna bussgaragets tak, någon gång ui slutet av sextiotalet. Bilden är tagen mot Industrigatan, den röda tegelbygganden i bakgrunden ligger i kvarteret Verket på andra sidan gatan. Bilden är hämtad från facebook-forumet Malmö - ett historiskt perspektiv. Mannen som promenerar heter Jan Nilsson.