tisdag 26 juni 2012

Kulturkartan materialiseras

Kulturkartan i nuvarande utformning, så som den visas på Malmö stads hemsida.

Prick 6 i kvarteret Ugnen, långt österut på Agneslundsvägen mot Kontinentalbanan till, är här:


Platsen presenteras som Solväggen, en vägg i söderläge som i kombination med gräsmattan framför skulle kunna fungera som scen eller mötesplats. Till vardags är det gaveln på en lagerbyggnad som ligger utmed järnvägen. En ganska obemärkt del av Agneslundsvägen som sällan besöks - i alla fall inte dagtid - men som möjligen förtjänar en mer framskjuten position i Malmöbornas medvetande.

Prick 5 är den fina cykelallén mellan kvarteren Ugnen och Grytan, kantad av jättevitoxel.


Cykelvägen går mellan Agneslundsvägen och Industrigatan och skulle, enligt rekommendationerna till kartan, kunna passa att ha exempelvis en loppis längs. Gatubowling skulle kanske också kunna gå bra, eller hundrameterslopp.

4:an är förstås ödetomten, närmare bestämt den östra delen (Riksbyggens mark). "Ett galleri i det blå" - en utställningsyta i det fria. Här kanske vi kan hoppas på efterföljare till Formlära 2 och Loft Living. Här finns en begränsning i hur fritt fantasin får flöda: "Riksbyggen förbehåller sig rätten att neka till arrangemang eller aktiviteter som inte ligger i linje med Riksbyggens vision för området eller Riksbyggens värderingar, eller aktiviteter som kan utgöra en tydlig risk för de deltagande/besökande".

3 är Cirkulationscentralens gemensamma ytor, vilka man kan få temporär tillgång till.

2 är EONs konferenslokal och matsal, som enligt hemsidan kan användas för möten, workshops och seminarier. Båda lokalerna ligger i gatuplanet, lätt åtkomliga genom huvudentrén mot Nobelvägen. I restaurangen och entrén finns del konst, framför allt av Carl Fredrik Reuterswärd.

"Foucaults pendel: pendelns svängning är alltid lika men jordens rotation gör att byggnaden svänger ett varv (360 grader) runt klotet på 29 timmar. Klotet väger ca 900 kilo och är ett antracitkol från Wales".
Atriumtaket, med pendelns upphängningsanordning.
Dekoration i matsalen. Åtminstone det blåglaserade teglet bör komma från Skrombergaverken.

Efter UngBo ska man också kunna få tillgång till markytan runt Bussgaraget (prick 1). Dock inte till själva garaget, som en tidigare version av kartan gav intryck av. Även här finns en restriktion: "Malmö Stad förbehåller sig rätten att neka till arrangemang eller aktiviteter som inte ligger i linje med Malmö Stads vision för området. I dagsläget är byggnaderna inte tillgängliga invändigt".

För alla platserna gäller att man ska ha 4 veckors framförhållning (5 för marken vid garaget) och att alla behövliga tillstånd ska ha ansökts och beviljats. Men annars är det alltså bara att låta kreativiteten blomma och hitta på evenemang!

söndag 17 juni 2012

En Kulturkarta för Norra Sorgenfri

Helena Uesson, de;co, och Clara Norell, ISU, vecklar ut Kulturkartan för Norra Sorgenfri. Artikel i Metro den 14/6.
Framöver ska det bli möjligt med temporära aktiviteter på vissa platser i Norra Sorgenfri. ISU har - i samarbete med Apokalyps Labotek och De;co - tagit fram en Kulturkarta som visar dessa platser. Kartan är ett första steg i en längre process, där fler platser och fler aktörer kan komma att involveras längre fram.

"Med temporära aktiviteter menas aktiviteter som är avsatta att existera en överenskommen avgränsad tid, det kan röra sig om en dag till veckor eller månader. Dessa aktiviteter kan förekomma både i det offentliga och privata rummet, ute såväl som inne", framgår det av ISU's pressmeddelande.

Riksbyggens tomt i kvarteret Brännaren (det vill säga en del av ödetomten) finns med på kartan, liksom en del av marken framför bussgaraget. Vidare ska konferenslokalen och matsalen i EON:s komplex och Cirkulationscentralen kunna användas.

Kulturkartan tycks vara ett arbete i konstruktion. Dess hemsida på malmö.se har inte kommit upp än och NSN-redaktionen hade inte möjlighet att vara med på lanseringen den 13:e för att lägga vantarna på ett av de upptryckta pappersexemplaren. Men vi hoppas kunna återkomma med mer detaljer längre fram, och naturligtvis bevaka om något händer på de platser kartan pekar ut.
 
Tills dess, saxat ur pressmeddelandet: "Kulturkartan ska kommunicera plats för temporär aktivitet, vem man ska kontakta, när i tid det passar samt hur lång tid i förväg man ska kontakta ansvarig. Vidare ska sedvanliga åtgärder och tillstånd tas i beaktning för respektive arrangemang. Kulturkartan ska verka som ett underlättande material för kulturaktör/arrangör som önskar genomföra temporära kulturaktiviteter. Via Kulturkartan kan man som arrangör få en lätt översikt över vilka fastighetsägare som ställer sig positiva till temporärt nyttjande av deras mark/byggnad mm och på så sätt kan man även som arrangör vara säker på att man inte riskerar att arrangera någon form av olaglig aktivitet. Det ska tydligt poängteras att det inte finns några ekonomiska medel knutna till kartan, vilken endast ska ses som ett verktyg för arrangörer att hitta rätt i området om man önskar arrangera något i Norra Sorgenfri."

Det har länge varit en lågintensiv, spontan aktivitet framför allt på ödetomten. Frågan är vad som händer nu, när kulturlivet ska bli mer organiserat. Nåväl. Trots de något formellt byråkratiska formuleringarna och förbehållen öppnar Kulturkartan upp för tillfälliga händelser i området.