tisdag 26 juni 2012

Kulturkartan materialiseras

Kulturkartan i nuvarande utformning, så som den visas på Malmö stads hemsida.

Prick 6 i kvarteret Ugnen, långt österut på Agneslundsvägen mot Kontinentalbanan till, är här:


Platsen presenteras som Solväggen, en vägg i söderläge som i kombination med gräsmattan framför skulle kunna fungera som scen eller mötesplats. Till vardags är det gaveln på en lagerbyggnad som ligger utmed järnvägen. En ganska obemärkt del av Agneslundsvägen som sällan besöks - i alla fall inte dagtid - men som möjligen förtjänar en mer framskjuten position i Malmöbornas medvetande.

Prick 5 är den fina cykelallén mellan kvarteren Ugnen och Grytan, kantad av jättevitoxel.


Cykelvägen går mellan Agneslundsvägen och Industrigatan och skulle, enligt rekommendationerna till kartan, kunna passa att ha exempelvis en loppis längs. Gatubowling skulle kanske också kunna gå bra, eller hundrameterslopp.

4:an är förstås ödetomten, närmare bestämt den östra delen (Riksbyggens mark). "Ett galleri i det blå" - en utställningsyta i det fria. Här kanske vi kan hoppas på efterföljare till Formlära 2 och Loft Living. Här finns en begränsning i hur fritt fantasin får flöda: "Riksbyggen förbehåller sig rätten att neka till arrangemang eller aktiviteter som inte ligger i linje med Riksbyggens vision för området eller Riksbyggens värderingar, eller aktiviteter som kan utgöra en tydlig risk för de deltagande/besökande".

3 är Cirkulationscentralens gemensamma ytor, vilka man kan få temporär tillgång till.

2 är EONs konferenslokal och matsal, som enligt hemsidan kan användas för möten, workshops och seminarier. Båda lokalerna ligger i gatuplanet, lätt åtkomliga genom huvudentrén mot Nobelvägen. I restaurangen och entrén finns del konst, framför allt av Carl Fredrik Reuterswärd.

"Foucaults pendel: pendelns svängning är alltid lika men jordens rotation gör att byggnaden svänger ett varv (360 grader) runt klotet på 29 timmar. Klotet väger ca 900 kilo och är ett antracitkol från Wales".
Atriumtaket, med pendelns upphängningsanordning.
Dekoration i matsalen. Åtminstone det blåglaserade teglet bör komma från Skrombergaverken.

Efter UngBo ska man också kunna få tillgång till markytan runt Bussgaraget (prick 1). Dock inte till själva garaget, som en tidigare version av kartan gav intryck av. Även här finns en restriktion: "Malmö Stad förbehåller sig rätten att neka till arrangemang eller aktiviteter som inte ligger i linje med Malmö Stads vision för området. I dagsläget är byggnaderna inte tillgängliga invändigt".

För alla platserna gäller att man ska ha 4 veckors framförhållning (5 för marken vid garaget) och att alla behövliga tillstånd ska ha ansökts och beviljats. Men annars är det alltså bara att låta kreativiteten blomma och hitta på evenemang!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar