lördag 26 april 2014

Avstickare - Praga

Brzeska-gatan
Trevlig bar på en ödetomt vid Brzeska-gatan
Diverseaffär på huvudgatan Ząbkowska.

Sammanhängande bostadsgårdar - trevligt.
En gammal nedlagd vodkafabrik, Koneser, vid Ząbkowska.
Koneser har köpts av en privat investerare som ska utveckla området, bland annat genom att bygga bostadshus och piffa upp de gamla tegelbyggnaderna - konceptet känna igen från andra nergångna stadsdelar i snabb omvandling.
Ett etablissemang som verkar kunna vara ganska skojigt nattetid.
I Praga finns den alternativa klubb- och konstscenen - om ett par år kanske det är fler reklamare och mäklare än konstnärer i Koneser-komplexet. Men än så länge finns här bland annat en småskalig hanverks- och matmarknad.
Praga ligger på Wisłas nordöstra strand, numera håller stadsdelen på att bli en integrerad del av Warszawa. Praga blev inte helt ödelagt under kriget och det är fint att gå omkring här och kolla på husen, gatorna och vardagslivet. 

onsdag 16 april 2014

Rivning Bussgaraget 15/4 -14

Mot Celsiusgatan (norr). Alla hallarna som vetter mot Nobelvägen - till höger om bilden - rivs.

Mot söder - Nobelvägen till vänster, Industrigatan rakt fram. På den avrivna marken ska det enligt detaljplanen bli park och bostäder.

Väck med betongen! tycks vara ledordet i rivningsarbetet. Väck också med den samtidiga rymden och tyngden i byggnaderna.

Den så kallade Hall 5, som ligger längs med de äldre båghallarna (till vänster) med kortsidan mot Celsiusgatan. Den glasade fasaden mot Celsiusgatan ska bevaras, liksom takbjälkarna och den bärande betongkonstruktionen. Taket och lanterninerna rivs bort, Fastighetskontoret har gjort bedömningen att det är i för dåligt skick för att bevaras. I nuläget finns ingen hyresgäst för Hall 5, så det kommer att stå öppet mot himlen. Intressant att se vad som kommer att hända på platsen framöver.

Hallen utmed Celsiusgatan, som ligger till höger (Nobelvägen rakt fram). Enligt rivningsarbetare på plats ska även dess fasad mot Celsiusgatan bevaras, men det verkar konstigt med tanke på att det här, enligt detaljplanen, ska bli park (närmst kamerans position) och verksamhetslokaler/bostäder mot Nobelvägen. Men kanske en skyddande vägg som inramar parken? Fasaden skulle kunna bli en fin södervägg att luta sig mot med en kopp kaffe i nypan.

Som en mellanvåning i hallen finns en metallplattform. Synd att den här hallen rivs - om grundkonstruktionen hade fått stå kvar hade den kunnat bli ett spännande inslag i en urban park.

 
En av hallarna mot Nobelvägen - här får man ett intryck av den paradoxala lättheten i byggnaden, inte minst på grund av ljuset från lanterninen. Snart ett minne blott.

Fasaden mot Nobelvägen. Den har förvanskats genom åren med fula portar. Strax innan den försvinner framträder nu tegeldekorationen tydligare.

Vy mot norr. Kanske blir det en tumme kvar av garagekomplexet till slut.

Kommentar från Lotta Hansson, Malmö stads kommunikatör för Norra Sorgenfri-projektet, på NSN:s facebook-sida:

Lotta Karin Hansson Hall fem rivs på grund av att det inte gick att bevara den och sanera på ett tillfredsställande vis. Kulturförvaltningen håller på att ta fram ett koncept för användningen av Båghallarna, men det är inte klart än. Förmodligen är rivning och sanering klart vid årsskiftet om inget oförutsett händer och Stadsfastigheter kan ta över för ombyggnad. Vi kommer att gå ut med mer information om Båghallarna efter sommaren och då är förhoppningsvis kulturförvaltningens konceptförslag klart.
Gällande den öppna konstruktion som ska vara kvar så är det inte klart vad den ska innehålla eller se ut. Kanske en park?

Norra Sorgenfri Nu Ja Lotta, en urban park hade varit fint - enligt detaljplanen ska det ju vara park mellan båghallarna och de nya verksamhets-/bostadshusen mot Nobelvägen. Stämmer det som rivningsarbetarna sa att fasaden i den hall som ligger med långsidan mot Celsiusgatan ska bevaras? Det kan i så fall bli en fin solvägg mot söder som ramar in parken. Om takstolarna och den bärande konstruktionen i Hall 5 bevaras kan det bli en intressant parkmiljö som också kan användas för evenemang - det borde ganska lätt gå att fixa tillfälligt skydd mot väder och vind med konstruktionen kvar. Och gränsar ju till båghallarna. Är planerna för ombyggnad klara eller beror de på vilket koncept Kulturförvaltningen presenterar?

Lotta Karin Hansson Planer för inredning och funktion är inte klara, men man har bestämt vad som ska bevaras. Det stämmer att väggen ska stå kvar så det kan bli en intressant miljö.