måndag 9 november 2009

Giftig fabrik i Sofielund!

Stärkelsefabriken Stadex i Sofielunds industriområde använder det cancerframkallande och extremt brandfarliga ämnet Propylenoxid. Vid en olycka kan ämnet spridas i närområdet. De kringboende - bland annat på Rosengård och Sofielund - och närliggande verksamheter har knappast informerats om riskerna. Nu har det bildats ett nätverk, Giftfri Stad, som vill rikta uppmärksamheten mot Stadex' verksamhet, och förmå myndigheter att ompröva företagets miljötillstånd. På hemsidan skriver man bland annat så här:

"Stadex hanterar det livsfarliga ämnet Propylenoxid - ett ämne som är både cancerframkallande och kan ge upphov till ärftliga mutationer. Vid en olycka där ett utsläpp av propylenoxid skulle inträffa kan ett toxiskt gasmoln spridas så långt bort som 1400 meter från Stadex (dvs. från Rosengård till Möllevången). Inom 200 meter från olycksplatsen kan det innebära direkt fara för eget liv!

Det betyder att inga butiker, föreningslokaler eller annan 'förtätande' verksamhet får finnas i närområdet, och dessa körs konsekvent bort av myndigheterna, samtidigt som det ligger både bostadshus och skolor ett stenkast bort från fabriken, som inte får någon information om hur farligt det är eller hur man ska agera. Därför har vi startat det här nätverket."

På giftfristad.nu finns en mängd information och länkar till artiklar och andra medier. Du kan bli medlem i nätverket, skriva under namninsamling och få veta vad som är på gång - stormöten etcetera - och hur du kan bidra.

För Norra Sorgenfris del ligger kvarteren Grytan (där man projekterar för gymnasieskolor och bostäder), Degeln (där det idag framför allt finns en farmaceutisk industri som eventuellt i sig är en miljörisk) och Brännaren (planerad bebyggelse av bostäder) inom den yttre riskperimetern 1 400 meter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar