lördag 3 oktober 2009

Gatustrider

Det verkar så lugnt, nästan ödsligt här vid Brännaren 16. Byggnaderna är av allt att döma övergivna sedan länge. På andra sidan Agneslundsvägen ligger kyrkogården. Mittemot, över Östra Farmvägen, kränger Bosniska Köket çevapçiçi. I sydöst sträcker ett grönområde ut sig mot några famaceutiska fabriker i fjärran.

Men det pågår en bitter strid sedan fyra år om hörnfastigheten. Enligt Sydsvenskan vägrar ägaren till fastigheten - tillika VD för företaget som bedriver icke-verksamhet här - att sälja till kommunen, som vill utnyttja sin förköpsrätt. Byggnaderna har inget kulturhistoriskt värde i sig, men hörnet har ett strategiskt läge i det framtida Norra Sorgenfri. Riva och bygga nytt är planen. Kommunen har stämt fastighetsägaren. Fastighetsägaren har stämt kommunen. Skyttegravarna är djupare än smörjgroparna i den nu rivna bussverkstaden i Kvarteret Spårvägen.

Nu har det hänt något. Ägaren har gått i konkurs. Kommunen vädrar morronluft. Kanske är konkursförvaltaren lättare att komma till tals med, nu när det behövs likvida medel till fordringsägarna. Snart kanske grävskoporna kan flytta över från Kvarteret Grytan och fortsätta sitt jobb här.

När jag cyklar Östra Farmvägen norrut ser jag, i korsningen med Industrigatan, att de sista resterna av den gamla Shell-macken har försvunnit. Den har legat där sedan 50-talet, årtiondet då mackarna blev fler och fler (och såg fräckare ut än de gör idag).

Nu är de inte många kvar, tankställena som minner om en tid när Malmö var nerlusat av bensinstationer. "Lyckligast var kanske den som bodde ovanpå en hörnstation, bara en hastig blick ut genom fönstret och det gick att avgöra om det var högtrafik vid pumpen eller om det var läge att gå ner och tanka bilen", som Niklas Ingmarsson skriver i sin bok Bilkultur i Malmö. I början av 70-talet fanns det cirka 140 mackar i stan, 2004 var ungefär hälften kvar. Och nu definitivt en färre. Den var inte snygg, i alla fall inte i det sista skedet av sin levnad, och få kommer väl att sakna eller ens minnas den om ett tag.

Skelett av tankställe

Källa: Niklas Ingemarsson, Bilkultur i Malmö. Hur en bilstad blir till. Gidlunds, Södertälje 2004.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar