torsdag 13 januari 2011

Avstickare: Kirsebergsstaden

Anders och Lena är efter besöket i Norra Sorgenfri upplagda för mer utflykt i det snötäckta industrilandskapet. Vi tar av från Sallerupsvägen in på Singelgatan och befinner oss därmed på Johanneslust. Vi är nyfikna på det spårområde med järnvägsrelaterade byggnader som borde finnas här. Vi hamnar vid en liten sänka, i vars botten resterna av Malmö-Simrishamnsbanan ligger under snön. På andra sidan ett stängsel som ser svårforcerat ut. Vi går en bit åt nordost och hamnar i en kil som avgränsas av järnvägsspår, bland annat den upphöjda och ogästvänliga Kontinentalbanan. På andra sidan stängslet ett jättestort upplag av spillvirke där en lastare håller på att flytta omkring uttjänta SJ-pallar och annat. Det är dit vi vill komma. Vi tar bilen tillbaka till Sallerupsvägen, förbi Ellstorp bort till Nobelvägen, sedan upp på Södra Bulltoftavägen efter rondellen vid Hornsgatan.

Vi slirar genom Kirsebergs smågator tills vi hittar rätt - plötsligt öppnar sig ett helt landskap av stora röda tegelkatedraler från första halvan av 1900-talet. Får vi vara här? Grindarna är i varje fall öppna och det pågår full verksamhet. Jernhusen äger av allt att döma stället, men det tycks vara en massa småföretag som hyr in sig här nuförtiden.

En del av den före detta tågverkstaden, en förrådsbyggnad.

En modernare byggnad, säkert kontor eller personalutrymme.

I den mycket matnyttiga översiktsrapporten Industri- och verksamhetsmiljöer i Malmö står det intressanta saker om Kirsebergsstaden, som området heter. Här anlade SJ en stor lok- och vagnverkstad 1918. Det var på ånglokens tid. Här fanns också motorverkstad och smedja. Som mest arbetade 1 100 personer här, vilket gjorde SJ-verkstäderna till Malmös näst största arbetsplats. Inom området fanns personalbostäder och koloniträdgårdar.

1980 avvecklades och revs lokverkstaden. Men en del byggnader står kvar, exempelvis det gamla värmeverket:Tidigare eldades det med kol, så klart, men nu är det gas som ger värme åt områdets byggnader.

Vagnverkstaden var i verksamhet ända in på 1990-talet. Här sköttes det tyngre underhållet av SJ:s personvagnar och här nytillverkades också sovvagnar. Det verkar som om vagnverkstaden, som har en yta på 19 000 kvadratmeter, finns kvar. Kanske är det den här byggnaden:

Det börjar bli sent och här finns mycket att upptäcka - traverser, stickspår, hjulverkstaden i trä som också ska finnas här någonstans... Men det får bli en annan gång. Vi står dessutom i vägen för några tunga transporter som manövrerar fram på de isiga vägarna och finner det för gott att halka ner från Backarna till Värnhem igen.

Källa: INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSMILJÖER I MALMÖ. En översiktlig inventering. Rapport från projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö. Projektledare: Tyke Tykesson. Text & foto: Daniel Melchert och Carola Lund. Malmö kulturmiljö, 2002. Ladda ner här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar