söndag 16 januari 2011

Avstickare: Lilla dockan i dimma

Västra Hamnen och de kvarvarande Kockums-byggnaderna behöver ingen närmre presentation och har dokumenterats in extensio. Men de gamla tegelkatedralerna är mystiskt fascinerande i dimma och snart kommer här att se annorlunda ut. Peab har fått i uppdrag av Wihlborgs att bygga "Media Evolution City" i det som nu kallas Varvsstaden. Lilla dockan är en byggarbetsplats. En hel del av de befintliga byggnaderna tycks bli bevarade.

En del av fasaden mot Stora Varvsgatan har rivits. Här ska det bli en ny offentlig ingång till området. Den raketliknande byggnaden som skymtar bakom stålbalkarna ska bevaras. Det är ett skyddsrum. Tanken med den ovanliga formen var att bomberna skulle studsa bort från den konformade kroppen.

Klassisk fasad mot Stora Varvsgatan. Förhoppningsvis får även den fortsatt liv i det nya media-paradiset.

Kockums kontorsskrapa, Gängtappen, invigdes 1958. Med sina 65 meters höjd och sexton våningar var det ett tag Sveriges högsta hus, men kördes snart om av Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, samt Folksamhuset och Skatteskrapan i Stockholm. Gängtappen och Skatteskrapan har samma arkitekt, Paul Hedqvist. Han ritade - förutom en mängd skolor - stora delar av Bromma flygplats, Vanadisbadet och Västerbron. Han var även stadsplanearkitekt i Stockholm. Gängtappens fasad har ändrats, så det ser väl inte alls ut som det var tänkt från början. Men ändå ett speciellt hus.

Västerut längs Stora Varvsgatan. När vindmölletillverkningen flyttat kommer förmodligen de nyare husen och de gigantiska stålkonstruktionerna att demoleras. Nu är de det tydligaste minnet av den tunga industri som en gång regerade här.

Klaffbron, med den om- och tillbyggda gamla Smörkontrollen på andra sidan hamninloppet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar