söndag 18 april 2010

Sorgenfri - ett studieobjekt

Norra Sorgenfri Nu-redaktionen har märkt ett stadigt och stigande akademiskt intresse för det gamla industriområdet.

Flera studenter som skriver uppsats med anknytning till Sorgenfri har hört av sig och berättat om sina projekt. För någon månad sedan kom ett mail från Marie Janäng, som studerar på SLU:

"Just nu sitter jag och skriver en C-uppsats inom landskapsplanering (Alnarp) om odefinierade rum i staden... överblivna, oplanerade... och vilka värden de kan ha för människan bl.a. genom att de är öppna för att tas i besittning på ett annat sätt än de definierade offentliga platserna i stan... syns bl.a. i form av grafitti, skateboardramper, tält, stigar, grillplatser, odling osv osv... "

Ett ämne helt i Norra Sorgenfri Nu:s anda! Kanske kommer några av bilderna från bloggen att finnas med som illustrationer i uppsatsen.

Så kom det en förfrågan från Aida Borgéus. Hon skriver också uppsats, vid Etnologen i Lund. Vi ses en solig eftermiddag och promenerar på Stäppen. Jag, Norra Sorgenfri Nu-redaktören, har plötsligt förvandlats till Informant. Aida frågar om min relation till området och jag berättar om mitt senkomna men intensiva intresse för Sorgenfri och vad som händer här. Aida är - om jag uppfattar saken rätt - intresserad av hur husens och platsens utformning påverkar den som vistas där. Kanske också det omvända, hur den som vistas på en plats påverkar den.


På ödetomten finns det mycket intressant. Här finns spår av gångna tiders verksamheter, från rester av gamla fabriksgolv i marken till den vittrande skateboardrampen och härvorna av kabelhöljen. De förkolnade resterna av den nedbrunna hyddan vittnar om att ödetomten tills alldeles nyligen var ett hem för någon. Odlingen är ett annat exempel på hur platsen används och omformas av sina besökare, och hur platsens beskaffenhet avgör hur odlingen blir.

Jag skulle kanske vara mest sugen på att höra av de som jobbade på fabrikerna hur det var att vistas här, men det är förstås också spännande att undersöka nutiden och det nyss förflutna. Nya tider, nya människor som kommer till en plats, med nya avsikter och förväntningar.

Vi går vidare mot Addo-kvarteret. Aida har planer på att prata med någon från Utkanten, och med Gunilla Kronvall fast hon ju är på väg bort från scenen. Intressanta motpoler där - de som verkar i området och den som verkar utifrån. Men båda påverkar på sitt sätt hur platsen är och kommer att bli. Och påverkas av den, säkert.

Inte minst tiden på dygnet har stor betydelse för upplevelsen av en plats. Att promenera längs Industrigatan i dagsljus eller mitt i natten är helt olika saker. Aida berättar om hur hon en kväll gått längs Östra Farmvägen, mot Värnhem, och hur män i bilar hela tiden saktat ner och trakasserat henne. Hon kommer inte att gå ensam här igen, i alla fall inte förrän gatan gjorts säkrare och mer gästvänlig.

Jag kommer att tänka på etnologen Elisabeth Högdahls avhandling Göra gata, en jämförande studie mellan Möllevången och Kapstaden. Den handlar bland annat om platsers utveckling, om säkerhet, tillhörighet, främlingskap. Och om hur alla som i någon mening befolkar en plats konstruerar - gör - den. Ganska intressant.

Ny utsmyckning, Kvarteret Spårvägen. Informanten framträder som en skugga på bilden.

Norra Sorgenfri Nu önskar Maria och Aida lycka och välgång med uppsatsarbetet och gläder sig åt att vara en källa åt kunskapsproduktionen.

Deras uppsatser kommer så småningom - antar jag - bli sökbara på Uppsatser.se. En enkel sökning där ger idag tio träffar på Sorgenfri. Fyra av uppsatserna - alla från 2009 - har producerats av studenter vid SLU i Alnarp. Två kommer från Statsvetenskapliga institutionen i Lund, två från Blekinge Tekniska Högskola och två från Malmö Högskola/Teknik och Samhälle. Det är bara att ta del av all denna lärdom!

1 kommentar:

  1. Marie Janäng31 maj 2010 19:32

    tack för att du önskade mig lycka till med uppsatsen. Såg det här inlägget först idag när jag skulle åter uppdatera mig på bloggen. Å nu är uppsatsen redan klar! Det går fint att söka upp den på uppsatser.se på mitt namn så dyker den upp. Stadens odefinierade rum. Finns med bilder från bloggen där.

    SvaraRadera