lördag 10 april 2010

Odlingar på Stäppen (vårtecken III)

På Stäppen, den stora ödetomten i Kvarteret Brännaren, har en odling påbörjats. Den är ambitiös. Bäddarna har grävts ut i den hårda marken och kantats med återvunna tegelstenar från trakten - kanske från den raserade skateboardrampen, som i sin tur byggdes av rivningsmaterial. Här fanns några bäddar sedan tidigare, uppgrävda innan vintern. Nu måste odlarna ha återvänt så snart tjälen gick ur marken.

Man får anta att något såtts här. Av vem? Och vad? Spänningen stiger. Gerillaodlarna har tagit nästa steg i uppodlingen av stadens övergivna platser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar