måndag 5 april 2010

Gunilla Kronvall slutar!

Gunilla Kronvall har varit Malmö Stads projektledare för utvecklingen av Norra Sorgenfri från att projektet låg i sin linda. Men snart är det slut med det. Gunilla har fått jobb på ett av stadens större arkitektkontor, givetvis på avdelningen för stadsplanering. Framåt sommaren lämnar hon Stadsbyggnadskontoret och industriområdet åt sitt öde. Inte utan saknad, säger hon. Och vad jag förstått av det lilla jag träffat henne är hon en person som tar sig an sina projekt med engagemang. Norra Sorgenfri har ju på sitt sätt varit hennes skötebarn.

Som projektledare har Gunilla haft rollen att leda visions- och utvecklingsarbetet från stadens sida. Småskalighet och mångfald har varit honnörsorden. Hon har också lagt mycket energi och tid på att arbeta upp kontakterna med Sorgenfris många privata fastighetsägare och presumtiva bebyggare, säkert en grannlaga uppgift för att jämka samman visionen med exploatörernas önskan att maximera sina vinster.

Det är alltså en viktig aktör som nu lämnar scenen. Så är det – människor kommer och går. Gunilla säger att Stadsbyggnadskontorets och Malmö stads vilja är att fortsätta utvecklingsarbetet med en ny projektledare. Den personen kommer att ha en nyckelposition i frågan om hur framtiden ska bli för Norra Sorgenfri. Detaljplanearbetet har kommit olika långt i olika kvarter, samtidigt som eventuella byggherrars intresse för att prospektera så sakteliga tycks börja vakna.

Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson säger i en kommentar till Norra Sorgenfri Nu att Gunillas avhopp kommer att innebära ett avbrott i arbetet. Men, fortsätter han: "Jag ser Norra Sorgenfri som ett av de viktigaste uppdragen hos oss just nu så vi anstränger oss lite extra för att hitta en bra tronföljare. Vi har några stycken. Det som är viktigt i Norra Sorgenfri är ju också att fortsätta det breda arbetet mellan förvaltningarna och senare även få en god dialog med de byggherrar som skall bygga på området. Vi hoppas ju också på ett stadsbyggnadsforum eller liknande i garagen."

Så arbetet från kommunens sida kommer att fortgå. Det blir inte mindre spännande att följa, när nu Gunilla ska ersättas av en ny projektledare. Fortsättning följer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar