måndag 25 juli 2011

Avstickare: H+, Helsingborg IV

Dags för tredje artikeln om H+ i Helsingborgs Dagblad. Den har fått rubriken Drömmen om den levande staden och handlar om Gåsebäck - ett industriområde med gamla anor som nu står inför gradvis och långsam utveckling och förnyelse. Det där känner vi ju igen och det känns onekligen hemtamt att röra sig i området. Tätare än Sorgenfri, småskaligt, vissa gator har en trevlig stadsmässighet som påminner om Norra Grängesbergsgatan.

Kvarnstensgatan.

Kvarnstensgatan, en gång i tiden inrymde dessa två byggnader Kärnkaffe.

Kärnkaffe på 40-talet - den först uppförda byggnaden, till höger på bilden från nutiden. Tornet är borta.

"Banankompaniet"

Elegant.

En del byggnader är nergångna och skulle behöva en kärleksfull hand, som det fina vita funkishuset som en gång hyste Svahns Tryckeri. Här och i några andra fastigheter fanns det en bostadsdel med några lägenheter, kanske för ägaren och verkmästaren, och en verksamhetsdel.

Den lummiga Motorgatan, Svahns Tryckeri i fräck men förfallen funkis.

Helsingborgstegel.

Lions fabriker. Den äldsta delen var från början en färgfabrik, sedan gick man över till att producera prydnadsblommor i siden. Som mest jobbade 280 personer här.

Bakgård, Lions fabriker.

Nu ligger Gåsebäck inklämt mellan motorlederna och järnvägen, men läget kommer på sikt att förändras när järnvägen grävs ner i en tunnel och de hårt trafikerade infartsvägarna görs om till stadsgator.

Lokverkstäder.

Lokverkstäderna på 40-talet. Det bör vara en vy mot nordväst. Den tegelbyggnad som skymtar bakom lokstallarna, lite till vänster om mitten av bilden, måste vara det hus som idag nästan touchas av Södergatsviadukten i höjd med takfoten.

Brandstation, byggd på 40-talet, i korsningen Malmöleden/Södergatsviadukten (trafiklösningar byggda på 60-talet)

Brandstationen nybyggd.

Brandstationen från Motorgatan.

Gåsebäck är ett undanskymt och till synes bortglömt område, men det visar sig när man nämner det att det har många vänner bland arkitektur- och kulturhistoriskt intresserade människor. Idag finns det inget bevarandeprogram för området, men tillförordnade stadsantikvarien Mia Jungskär hoppas att arbetet med att ta fram ett sådant kan starta till hösten.

Det ska bli spännande att se vad det arbetet resulterar i.

Karin Gustavsson, dåvarande stadsantikvarie i Helsingborg, skrev 2002 den mycket läsvärda rapporten Kulturmiljöer i Gåsebäck. De svartvita bilderna ovan är hämtade därifrån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar