fredag 22 juli 2011

Avstickare: H+, Helsingborg III

Igår publicerades den andra i en serie artiklar om stadsförnyelsen i Helsingborgs södra delar, H+, i Helsingborgs Dagblad. Den handlar om ett planerat "blågrönt stråk" som - med hjälp av parker och kanaler - ska förbinda de olika delarna av området och sträcka sig från inlandet i sydost till kajerna i nordväst.

Ett av två värmeverk i hamnområdet. Detta är förmodligen det äldsta, som nu fungerar mest som reserv. Ligger nu i en motorvägskorsning, men kommer i framtiden att ligga i kanten av det blågröna stråket - om det inte rivs.

Ett före detta husarregemente, numera Rönnowska yrkesskolan. Regementets byggnader ligger numera på båda sidor av Bredgatan, som någon gång på 60- eller 70-talet förlängdes genom husarområdet för att underlätta för biltrafiken. På sikt kommer Bredgatan att bli en bilfri kanal och Husarplatsen att bli centralpunkten i det blågröna stråket.

Fler husarbyggnader, på andra sidan Bredgatan från Rönnowska skolan sett. Fram tills helt nyligen var det slakteri här. I bakgrunden - på andra sidan Järnvägsgatan/Malmöleden - det höga HSB-huset på Söder.

De gamla husarkasernerna är till det yttre välbevarade, och tanken att använda dem och platsens historia för att ge området en ny identitet är bärande i H+-visionen.

Kraftiga barriärer: Södergatsviadukten och järnvägen. Här kommer järnvägen att gå i en tunnel, för att komma upp i dagen strax söder om denna punkt (vänsterut sett från kamerans position). Här kommer det blågröna stråket att etableras.

Södergatsviadukten.

Södergatsviadukten och Jutan, en gammal jutefabrik som numera fungerar som kombinerad boule- och skateboardarena i fritidsförvaltningens regi.

Södergatsviadukten och Jutan, mot norr (det vill säga Söder).

Jutefabriken på 40-talet. Bilden lånad ur en rapport från 2002, Kulturmiljöer i Gåsebäck, skriven av dåvarande stadsantikvarie Karin Gustavsson.


När järnvägen grävts ner och Järnvägsgatan rätats ut kommer Södergatsviadukten så småningom att bli överflödig. Vad ska hända med den då? Ska den rivas? Eller kanske bli en uppodlad park à la The High Line på Manhattan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar