måndag 18 juli 2011

Avstickare: H+, Helsingborg II

Med början igår publicerades den första av mina artiklar om stadsförnyelseprojektet i södra delarna av Helsingborg, H+, i Helsingborgs Dagblad. Den handlar om planerna på att bebygga ett par pirer i hamnen med bostäder. Nedan några bilder från Oceanpiren och Oslopiren.

Oceanpiren norrut: här ska byggas bostäder. Det grå magasinet med valvbågarna är ritat av Sten Samuelsson. Det kommer med all sannolikhet att rivas. Den lilla tegelbyggnaden framför magasinet kommer att bevaras.

Oceanpiren: hamnmagasin som ska sparas.

Oceanpiren: till vänster magasin signerat Sten Samuelson, kommer att rivas. På andra sidan färjeinfarten - på en annan pir - ligger Parapeten, utställningsbyggnaden från H55.

Från Ocveanpiren österut: docka vid den inre bassängen, därbakom Gustav Adolfskyrkan på Söder.

Från Oceanpiren söderut (vänster till höger): Hamnkontoret, värmeverket, reningsverket.

Osloterminalen. Nu står den tom. Kanske kommer den att rivas, men tycks som gjord för framtida konserter och utställningar.


En bit brutalt skön öststatsestetik på den yttersta bastionen mot Öresund.

Från Oslopiren söderut: värmeverket och pelletsladan i form av en toblerone-ask.

Lager på lager från Oslopiren: på andra sidan hamnbassängen Magasin 405 på Oceanpiren, därbakom kran vid dockan, därbakom sjukhuset uppe på Landborgen.

Bakom containrarna: före detta Tretorn, numera Campus Helsingborg och H+ högkvarter SHIP. Gustav Adolfskyrkan på Söder i bakgrunden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar