måndag 9 september 2013

NSN testar: cykla Nobelvägen

Efter en fruktplockarrunda på den stora ödetomten mellan Ellstorp och Kontinentalbanan bestämmer jag mig för att cykla Nobelvägen tur och retur. Bitvis blir det en tur längs fina cykelvägar, men jag passerar också några av Malmös grymmaste korsningar och får försöka hålla styret i stadig hand mellan parkerade bilar och framrusande fordon.

Södra Bulltoftavägen med cykelbana. Svänger man höger kan man följa en cykelväg genom rondellen och sedan komma antingen till Entré eller Värnhemstorget. Ganska obehagligt när trafiken är tung, vilket den ofta är här. Det går att följa rondellen vänsterut - på cykelväg som tur är - och då kommer man till Nobelvägens början. Kanske låg en gång Östervärns järnvägsstation där den trädbevuxna rondellen nu finns?

Nobelvägens nordöstra ände...
...och så här tar man sig in i gatan när man varit och plockat frukt.
Det finns inget trafikljus som reglerar trafiken från Nobelvägen in i rondellen, så det gäller att se upp. En lugn söndagsförmiddag som den här är det lätt, men i rusningstid är det bilarna som regerar här. Lyckas man ta sig välbehållen över gatan är det sedan bara att rulla på ett bra tag söderöver, längs en slät, bred och välasfalterad cykelväg. Sallerupsvägen och Industrigatan är stora, ödsliga och bullriga korsningar att passera, men där finns tydliga rödljus som det är klokt att respektera.

Den svängda Vårgatan, en av de lokala gator cykelvägen passerar. Ett par fina stadskvarter omgärdade av stora infarts- och genomfartsleder.
Det långa perspektivet, med Heleneholmsverkets skorsten som ett landmärke rakt föröver.
Här är det nästan trivsamt, mellan Pauli Mellersta och Södra kyrkogårdar. Grönskan påverkar mikroklimatet längs gatan högst påtagligt.


Vid korsningen Nobelvägen/Spånehusvägen, tar cykelvägen plötsligt slut. Man ska visst hålla höger - och kommer då förbi Sorgenfriskolan och vidare bort mot Folkets Park. Om man vill fortsätta längs Nobelvägen får man kasta sig ut i biltrafiken. Långa sträckor av Nobelvägen är fortfarande utan cykelbana. Längs kanterna står en rad bilar parkerade och på utsidan svischar bilarna förbi tätt intill - det är som att cykla i en smal och oberäknelig tunnel av snabbrörlig plåt.
 
Nobeltorget, megakorsningen Nobelvägen/Amiralsgatan. Om man som cyklist följer trafikreglerna finns det relativt goda chanser att överleva, men det är inget mysigt ställe.
Den långa rakan upp mot Södervärn. Det finns några rödljus, men bilarna kommer upp i hög fart mellan dem. Vid tung trafik bildas en smal korridor där man kan cykla i dånet och vinddraget från bilarna.
Södervärn. Under Nobelvägen kommer man i en cykeltunnel. I gatuplan finns det faktiskt cykelbana åp en sträcka...
...men snart är cyklisten ute bland parkerade bilar och motorfordonstrafik igen.
Nobelvägens södra ände och Dalaplan till höger - ett slags port till vida världen och en av Malmös mest komplicerade trafiksituationer.
Dalaplan: det är här alla filerna och pilarna träffas. Cyklisten kan smyga förbi längs en bana just utanför bildens vänsterkant.
Nytt vid Mobilia.

Nobelvägen slutar/börjar vid Dalaplan. Om Dalaplan kan man säga mycket, men någon mysig, småskalig trafiklösning är det inte. En cykelbana stryker längs södra sidan av den öppna platsen, mellan körfälten och nergången till tunnelen. Kommer man upp längs Södra Förstadsgatan finns det en cykelväg på västra sidan av gatan, den korsar John Ericssons väg och fortsätter längs Per Albin Hanssons väg. Men om man vill svänga vänster - och är på våghalsigt humör - kan man också välja cykelfilen nedan. När du får grönt har du bilar till vänster om dig och till höger - de som ska svänga in på John Ericssons väg. Dessutom kommer du att korsa körbanan för de bilar som svänger höger från Per Albin Hanssons väg.


En trafiktom söndagsförmiddag är det förstås ingen utmaning, men mitt i rusningstrafiken är det en helt annan sport. En berlinsk lösning, som otvivelaktigt har en urban touch. I Berlin, å andra sidan, får man en känsla av att biltrafikanterna för det allra mesta respekterar cykelbanorna. I den hårda malmöitiska trafiken, däremot - ja, vem vill egentligen lägga sitt liv i dess händer...

?

Nå, om man sedan, efter diverse trixande förbi omfattande vägarbeten, kommer hojande längs Trelleborgsgatan mot Dalaplan får man en glimt av hur det alltid borde vara. En cyklande kamrat påpekar dock att stoppet och trafiksignalen vid Ystadvägen (mittenbilden nedan) med fördel hade kunnat dras in en bit i cykelvägen längs Trelleborgsgatan, så att cyklisterna hade stannat innan den korsande cykeltrafiken längsmed Ystadvägen. Som det nu är kommer cyklar att köra ända fram till stolpen med signalen, dels för att trycka på knappen och dels för att det inte finns något annat att hålla sig i, inte heller de räcken som nu finns vid många liknande stopp. Det gör att den korsande cykeltrafiken blockeras, vilket förstås är en olycksrisk.

Vid Södervärn, liksom för att retas, finns en kort idealsträcka med de parkerade bilarna på utsidan, som en buffert mot biltrafiken. Sedan, den långa rakan mellan Södervärn och Östra Sorgenfri, är det att armbågas med bilarna igen.

Den sträckan är en alternativ hemväg från jobbet och om humöret är det rätta kan det vissa dagar vara kul att tävla med bilarna mellan rödljusen i rusningstrafiken. Det är en snabb gata, svag nerförsbacke norrut. Men det är hetsigt och hela tiden får man se upp så att inte någon som just parkerat till höger om en plötsligt öppnar dörren och sätter p för framfarten. Inga skyltar eller pilar i gatan tipsar om att det finns en cykelväg på andra sidan gatan, när man väl kommer i höjd med Spånehusvägen. Vet man inte om att den finns där fortsätter man i trafiken. Det är inte heller helt lätt att ta sig över Nobelvägen, det är refug och staket i mitten på vissa sträckor. Också i korsningen Nobelvägen/Industrigatan är det lätt hänt att man fortsätter rakt ram, inte minst därför att det efter korsningen finns en stump markerad cykelfil som leder ut i den norrgående trafiken igen - en rest från tiden då det inte fanns någon cykelväg på andra sidan.

På Besök vid Jesusparken, fint ställe att cykla till. Här finns det plats för en cykelbana mellan träden och de parkerade bilarna i gatan.
Svårupptäckt infart till cykelvägen på Nobelvägens västra sida, i höjd med Pauli Mellersta kyrkogård. För att nå dit måste man passera fyra filer biltrafik som rusar ikapp mellan rödljusen.
Trångt om saligheten vid Rönnen. Det vanliga scenariot: parkerade bilar till höger, bilar i rörelse till vänster.
Sallerupsvägen och dags att ta av mot Värnmhemstorget - tack för idag, Nobelvägen!
Sammanfattningsvis: visst kan man fälla sentimentala tårar över den försvunna cykelbanan i mitten av Nobelvägen - den försvann samtidigt som den lummiga trädallén fälldes. Men ändå är det lätt att se att Nobelvägen har potential att bli inte bara en viktig led för motortrafiken utan också för cyklister. Det är en gata som skulle kunna binda ihop Malmös östra centrala delar istället för att som nu fungera som en barriär. Det tar inte många minuter att cykla från Värnhem till Nobeltorget eller från Dalaplan till Sorgenfri, för att ta några exempel. Längs vägen ligger många destinationer och de lär bli allt fler. Framför allt skulle en mer cykelvänlig Nobelväg gynna de centrala delarna av stan som ligger öster om den.

Cykelvägen från Värnhem till Spånehusvägen är en bra början, som naturligtvuis borde få sin fortsättning. Och självklart ska det vara cykelbanor på båda sidor av gatan, som är så bred att det skulle få plats en trottoar, en cykelväg, en rad parkerade bilar och två filer motortrafik. Det skulle bli trevligare för alla, inklusive bilisterna som skulle slippa oberäkneliga cyklar till höger om sig. Numera - om jag förstått saken rätt - gäller 40 km/h som högsta tillåtna hastighet i stan, så då behövs knappast den motorvägsbreda gatan att köta racing på.

Läs mer om de områden Nobelvägen passerar:
Sallerupsvägen/Zenith: här och här.
Eon-kontoret: här och här.
Kyrkogårdarna: här.
Östra Sorgenfri: här och här.
Dalaplan: här.

5 kommentarer:

 1. wow, extensive analysis!

  SvaraRadera
 2. De finns inga ord för cykelvägarna i Malmö! Det är pinsamt att stora delar av de mest trafikerade centrala stråken inte har cykelväg, när det finns plats för en i varje riktning och mer därtill. Att cykla i Köpenhamn känns tio gånger säkrare.

  SvaraRadera
 3. Det finns alltid alternativ till de stora trafiklederna, man måste kunna sin cykelkarta!
  Östervärns station låg ca 100 m ner i den lilla tvärgatan.
  Vid Dalaplan är vänstersvängande cyklister i cykelfältet från S. Förstadsgatan INTE i konflikt med högersvängande fordon från Per Albin Hanssons väg! De har olika faser i trafiksignalen.
  Hörnet Trelleborgsvägen/Ystadvägen är inte riktigt klart ännu. När cykelbanan längs Nobelvägen har byggts fram till Dalaplan, kommer detta hörn också att byggas om.

  SvaraRadera
 4. Den lilla cykelbanesnutten på Nobelvägens östra sida vid Industrigatan är inte bortglömd. Den fick ligga kvar när cykelbanan på västra sidan byggdes, för att möjliggöra en fri högersväng in på Nobelvägen för den som kommer utifrån på Industrigatan och har målpunkt i de närmaste fastigheterna. Annars är det ju som alla vet lag på att cykelbanan skall användas!

  SvaraRadera
 5. Hej Leif och tack för dina synpunkter. Ja, det finns många gånger alternativ, och det finns mycket gott att säga om Malmös cykelvägar i park. Samtidigt kan man hävda att hänvisandet av cyklister till undanskymda delar av staden bidrar till upplevelsen av att Malmö är en stad som präglas av breda genomfartsleder, där biltrafiken dominerar helt. Om vi tar exemplet Nobelvägen - där det ju från stadsplaneringshåll finns en önskan om att gatan ska bli mer av det som nu så populärt benämns stadsgata - är det längs den sida och de sträckor där det inte finns någon cykelväg inte heller särskilt angenämt att promenera. Detta gäller även andra centralt belägna gator som Amiralsgatan. Det rådande idealet om en blandad stad borde gälla även trafikslagen.
  Det är heller inte alltid de alternativa cykelvägarna är särskilt attraktiva. Nobelvägen igen: om jag kommer från, låt säga, Sofielund, och ska till Norra Sorgenfri ska jag då välja 1) att cykla via Parkgatan/Västra Sorgenfri (inte dedikerade cykelvägar) 2) över busshållplatsen Södervärn/Möllan/St Knut eller 3) längs Lönngatan (finns där cykelväg?) förbi Lantmannagatan (finns det cykelväg längs den?) till Norra Grängesbergsgatan och sedan längs den, korsa Amiralsgatan och sedan Östra Farmvägen fram till Industrigatan. Jag borde naturligtvis alltid ha cykelkartan tillhanda eller - ännu hellre - inpräntad på insidan av ögonlocken, men skam att säga är det inte alltid så och ibland vill jag bara ta mig fram den kortaste och snabbaste vägen.
  Därför är det mycket bra att det nu, om jag förstår det rätt, kommer att bli en cykelväg hela vägen från Värnhem till Dalaplan. Det kommer att gynna inte bara Malmöcyklismen utan också livet längs Nobelvägen och tillgängligheten till gatans många attraktiva destinationer och sidogator. Ännu bättre blir det om det blir cykelvägar på båda sidor av den.
  När det gäller påbudet (lagen?) att använda cykelväg när det finns en måste jag säga att det är svårt att följa när man kommer söderifrån längs Nobelvägens östra körbana. Det finns inga skyltar som upplyser om att det finns en cykelväg längs den västra sidan. Det finns inga övergångar som inte inbegriper att korsa fyra filer biltrafik, vilket då måste göras på övergångsställena vid rödljusen eller, som vid Agneslundsvägen/Nobelvägen, i luckor i biltrafiken. Tydliga påfarter, vägvisare och övergångar från gatorna öster om Nobelvägen får vi hoppas ingår i färdigställandet av cykelvägen den resterande delen fram till Dalaplan. Eller, som sagt, att det blir cykelväg även på östra sidan så är mycket löst. jag ser mycket fram emot att göra om turen när cykelbanan är klar och se hur detta funkar!

  SvaraRadera