tisdag 7 juni 2011

Ny översiktsplan för Malmö - ÖP2012

Dags för lite samhällsinformation på Norra Sorgenfri Nu.

Arbetet med ny översiktsplan för Malmö, ÖP2012, har startat. Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument och blickar två decennier in i framtiden. Projektledare är Tyke Tykesson, arkitekt, författare och medarbetare på stadsbyggnadskontoret.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska fungera som vägvisare och stöd för kommunala beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas. Den ska också stimulera andra aktörer – offentliga, privata och ideella – i deras arbete med att utveckla Malmö.

Här finns identifierade utbyggnadsområden (Hyllie, Bunkeflostrand med flera) och omvandlingsområden: Västra Hamnen, Norra Sorgenfri, Limhamns industriområde, Järnvägsverkstäderna i Kirseberg samt Nyhamnen och Frihamnen.


Vintergatan, Nyhamnen mellan Carlsgatan och Jörgen Kocksgatan. Ett omvandlingsområde i ÖP2012...

När en ny ÖP utarbetas ska ett samråd ske med berörda parter, det vill säga myndigheter och organisationer men förstås också kommunens invånare. Syftet är att stimulera till en diskussion om stadens framtid och att alla ska få möjlighet att lämna sina synpunkter.

Samrådstiden för ÖP2012 är maj-november 2011, sedan ska ett förslag ställas ut under början av 2012 och det kommer man också att kunna lämna synpunkter på. På pappret ser planerna för dialog med kommuninvånarna bra ut. På ÖP2012's hemsida på malmo.se finns mycket information att hämta. Bland annat kan man läsa om tre temakvällar som kommer att anordnas i mitten av september.

13/9: Hur kan stadsplaneringen bidra till en socialt hållbar stad?

14/9: Hur gör vi Malmö till en tät och grön stad?

15/9: Vad gör Malmö till regionens motor?

Det går att anmäla sig redan nu på malmo.se, deltagarantalet är begränsat (följ länken till "temakvällar" ovan).Fler arrangemang hämtade från hemsidan:

"Stadsvandringar:

För dig som är intresserad av utvecklingen av Rosengård, Fosie och Hyllie arrangeras det stadsvandringar som kopplar aktuella projekt till den översiktliga planeringen. Datum för vandringarna är:

6/9 Fosie

19/9 Hyllie

27/9 Norra Sorgenfri - Emilstorp - Rosengård"

Glädjande nog ska det alltså vandras igen på Norra Sorgenfri! Det är inte Norra Sorgenfri Nu som arrangerar vandringen denna gång, men redaktionen hoppas förstås kunna vara på plats och rapportera om arrangemanget.


Ett omvandlingsområde vi känner väl. Här som plats för utebio sommaren 2010.

"Utställningar:
På Stadsbiblioteket, Medborgarkontoren, Form/Design Center och i Stadshusets foajé är det möjligt att ta del av kortfilmen "Hur ska framtidens Malmö se ut?" och information om översiktsplanen under sommaren och/eller hösten. Medborgarkontorens utställning går det att besöka redan från mitten av juni och under hela hösten (fram till slutet av november). På Form/Design center ingår information om översiktsplanen som en del i utställningen "Vadå Malmö" som visas under perioden 22 juni till 4 september. Mer information om övriga utställningar kommer snart."

Mycket på gång inom ramen för arbetet med ÖP2012, alltså.

Du kan ta del av gällande översiktsplan från 2000 här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar