måndag 6 juni 2011

Dragörkajen och Saturnus-hörnan - en uppdatering

Som Norra Sorgenfri Nu rapporterat tidigare är detaljplanearbetet igång för Dragörkajen i Limhamn (DP 5134) och Kvarteret Intäkten på Sofielund (DP 5199). Tråden Malmö Projects på forumet Skyscraper City är som vanligt uppdaterad med mer information.

Först Dragörkajen. Det här är en skiss över tänkt framtida utformning, enligt den samrådshandling som lades fram för stadsbyggnadsnämnden i maj:

Den lilla bilden uppe till höger är mest intressant. Där ser vi, längst till vänster på kajens yttersta del mot havet, en kontorsbyggnad (den grå, triangelformade strukturen). I motsatt ände är ett höghus inritat. Det senare är förvånansvärt, för går man till hemsidan för projektet (Lars Asklund Arkitektkontor har ritat förslaget) kan man där läsa att stadsbyggnadskontoret sagt nej till ett höghus, och också till förslaget om så kallade bokaler längs kajkanten. Egentligen var det bara, enligt arkitektkontorets hemsida, kontorshuset i förslaget som vann gillande.

Men jämför man förslaget ovan med Lars Asklunds verkar det nu vara i stort överensstämmande. Den planerade byggstarten har dock blivit framskjuten, eftersom detaljplanearbetet tydligen har dragit ut på tiden. Man anar segdragna diskussioner och förhandlingar, och nu tycks alltså stadsbyggnadskontoret ha ändrat sig i frågan om ett höghus på kajen. Bra eller dåligt? Svårt att säga. Förmodligen är heller inte sista ordet sagt i frågan. Men det känns allt mer angeläget att göra en utflykt till Limhamn och se hur där ser ut idag.

Saxat från samrådshandlingen:

"Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder med ett inslag av offentliga verksamheter på Dragörkajen i Limhamn. De allmänna kajytorna kommer iordningsställas så att ett sammanhängande stråk bildas längs med vattnet. I kajens möte med Strandgatan bildas en liten kajplats. I anslutning till kajplatsen ska det finnas centrumfunktioner. Planen möjliggör ca 140 st nya bostäder. Bostäderna utgörs av lägenheter i flerbostadshus samt parhus (12 st bostäder). Minst 30% av bostäderna ska utgöras av hyreslägenheter."

Så till Saturnus-hörnan. Malmö Projects-tråden länkar till en artikel i Skånska Dagbladet, Klassisk essensfabrik blir till nya bostäder, publicerad 22/5.

Citerat ur artikeln:

"Den klassiska essensfabriken Saturnus har stått tom länge. Men nu planeras för bostäder, kontor och affärslokaler i det klassiska kvarteret. Men den runda formen på huset skall vara kvar lovar ägarna Briggen Fastigheter AB.

– Den runda formen på huset har funnits sen fabriken byggdes på Lantmannagatan 1937 och den har vi ambitionen att försöka bevara. Sen har vi tänkt att göra området attraktivt med bostäder och olika verksamheter, säger Magnus Prochéus, fastighetschef på Briggen.

Man tänker sig att bygga cirka 40 lägenheter, troligtvis hyresrätter, med affärslokaler i bottenvåningen och kontor i delar av husen. Totalt handlar det om en yta på närmare 6000 kvadratmeter."

I artikeln kan man även läsa lite om Saturnus historia - intressant! Och intressant att se vad det blir av Briggens planer när ny detaljplan vunnit laga kraft (våren 2012 om allt går som planerat).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar