fredag 6 maj 2011

Stadsbyggnadsnämnden - omvandlingens epicentrum

När stadsbyggnadsnämnden sammanträder den 12:e maj kommer man förmodligen att anta detaljplanen (DP 5099) för en del av kvarteret Cementen i Limhamn. Så här står det i handlingarna: "ÖP [översiktsplan, reds anm] 2005 anger Industri som angiven markanvändning för största delen av kvarteret Cementen. Planförslaget följer inte översiktsplanen utan bygger på en helt annan gestaltning och markanvändning i enlighet med planprogram. Aktuellt planområde står inför en ny tid med ett nytt innehåll".

Det är en talande formulering, som kunde gälla för mycket av det detaljplanearbete som pågår på stadsbyggnadskontoret. Området vid den gamla cementfabriken ska omvandlas till stadsbebyggelse med bostäder, skola och park. I närheten ligger den gamla Dragörkajen, den ska också bebyggas. Den framtida detaljplanen DP 5134 ska upp för samråd den 12:e. Så här kan det komma att se ut på platsen där Limhamn-Dragör-färjorna fordomdags la till och ut:

Norra Sorgefri-redaktionen är inte så bevandrad i Limhamns-topografin, det verkar vara läge för en avstickare dit snart, för att kolla hur där ser ut idag innan omvandlingen sätter igång på allvar.

Mer känd terräng är Sofielund. Hörnet Lantmannagatan/Ystadgatan är en strategisk port till området när man kommer från Möllevången, och det är också en nyckelpunkt längs det så kallade Rosengårdsstråket, gatukontorets projekt för att binda samman centrum och Rosengård. "Hörnfastigheten", står det i handlingarna, "utgör en mindre del av Briggens fastigheter i södra Sofielunds industriområde. Fastighetsägaren planerar långsam omvandling längs Ystadgatan (Rosengårdsstråket) till blandad stadsbebyggelse och vill börja processen i kv. Intäkten. /.../ Idag står befintliga byggnader tomma och den södra delen av fastigheten används som parkering. Syftet med den nya planen är att göra det möjligt att även bygga bostäder samt att öka byggrätten".

Nu anmäls detaljplanen (DP 5199) i stadsbyggnadsnämnden, vilket är första steget i en ofta lång process. Men tidsaxeln säger att planen ska kunna vinna laga kraft redan i april 2012. Och här har vi väntat länge på att någonting ska hända. Mest spännande är att se hur/om den här pärlan på hörnan - för närvarande svårt på dekis - ska få nytt liv i ett nytt sammanhang:

Förtätning, förtätning. I nästa inlägg blir det en titt på några av bygglovsansökningarna.

3 kommentarer:

 1. Jag fick se nån slags diskussionsunderlag där stadsbyggnadsfolket funderar på bostäder + en saluhall hela vägen mellan parken o Kopparbergsgatan, har de kommit vidare där?

  SvaraRadera
 2. Hade en arbetskamrat som undersökte möjligheterna att öppna friskola här på 90-talet men det blev inget. Visst är det en pärla.
  Limhamn omvandlas nu rejält. Det gamla industriområdet norr om färjeläget ska väl snart också bli ett nytt V:a hamnen. Spåren på stationsområdet har rivits bort. Med höghus på färjekajen är spåren från den verksamheten också borta.

  SvaraRadera
 3. @Föreningen för kollektivhus 2010: några sådana planer har jag inte sett till, men den generella planen för den här delen av Sofielund är säkert - som på så många andra håll - förtätning och blandade funktioner. Skulle det i så fall vara längs Lantmannagatan/i Saturnushuset?

  @Anonym: ja, frågan är ju hur mycket av de kulturhistoriska värdena från industriepoken som kommer att bevaras. Tittar man på skissen över Dragörkajen verkar man mest ha tänkt på att man kan bygga nytt nära vattnet. Så här står det i underlaget: "De allmänna kajytorna kommer iordningsställas så att ett
  sammanhängande stråk bildas längs med vattnet. I kajens möte med Strandgatan bildas en liten kajplats. I anslutning till kajplatsen
  ska det fi nnas centrumfunktioner". Hur/om man ska försöka bevara kopplingen till det gamla färjeläget framgår inte.
  Tidsaxeln säger att detaljplanen ska ställas ut i september och antas i stadsbyggnadsnämnden i december, så det finns lite tid att undersöka/debattera detta närmre för den som är hugad.

  SvaraRadera