onsdag 18 maj 2011

Avstickare: H+, Helsingborg

Här ska det hända grejer. Modellen visar den tänkta framtiden för södra delarna av Helsingborg. Den grå klumpen som skymtar till vänster i förgrunden är tåg-, buss-, och färjestationen Knutpunkten. Vi står alltså i norr och kikar söderut. Den första piren - den med den gula klossen längst ut - är Oceanpiren. Längst ut mot Öresund ligger Oslopiren. Mellan pirarna tänker man sig att fylla ut hamnbassängen och bygga nytt på ny mark (det mesta som syns i modellens västra del, hamnen, är utfyllnadsmark).

Hamnen och dess verksamheter ska vara kvar, liksom uppmarschområdet till färjorna söder om Knutpunkten. Det gör H+-projektet, som detta storskaliga stadsförnyelseprojekt kallas, intressant: hur ska man få ihop industriell verksamhet och infrastrukturlösningar med relativt småskaliga bostadsmiljöer?

Något man kommer att göra är att gräva ner järnvägsspåren söderut i en tunnel, för att få bort en av de besvärliga barriärerna i området. Det arbetet börjar så smått till sommaren, då man kommer att flytta spår från växelområdet till Ramlösa. Södertunneln beräknas vara klar 2018.

Järnvägsgatan, som går förbi Knutpunkten söderut, är idag en bred tillfartsled med tung trafik. Den kommer att rätas ut och bli mer av en stadsgata, vilket ska möjliggöra att Söder och H+-området länkas samman. Här drömmer man om framtida spårvagnstrafik.

På bilden ovan ses H+-området från söder, som det kanske kommer att se ut om 20-25 år. Spårområdet är borta, Järnvägsgatan är uträtad. I förgrunden har det gamla husarregementets byggnader bevarats - idag är det yrkesgymnasium här, Rönnowska skolan - och blivit hjärtpunkten i ett blågrönt stråk som sträcker sig från Jordbodalen i sydöst till Öresund. Längs Bredgatan har man dragit en kanal, så att de idag kulverterade vattendragen kommer i dagen.

Modellen ställs just nu ut på Bredgatan 11 i Helsingborg, i en del av den gamla Tretornfastigheten där H+-kontoret har sitt säte. Anledningen är att en fördjupad översiktsplan för H+ (FÖP H+) ställs ut. Om du vill läsa mer om stadsförnyelseprojektet H+ och FÖP H+ kan du läsa min artikel i HD här.

SHIP, Bredgatan 11. H+-kontoret är strategiskt placerat mitt i det område som ska utvecklas. Österut i samma före detta industrikomplex finns Campus Helsingborg. Västerut, i en konverterad sockerfabrik, IKEA:s huvudkontor. De gamla Tretornkåkarna gör sig rätt bra som lärosäte:


1 kommentar:

  1. Kul att bloggen bevakar detta också säger den som har ett ben i varje stad. Eva S

    SvaraRadera