måndag 23 maj 2011

Maskin & Montage - en verkstad i Kvarteret Grytan

Emir har haft sitt företag Maskin & Montage i hörnet Östra Farmvägen/Industrigatan i tjugo års tid. I sin verkstad utför han bland annat reparationsarbeten på hissar, men verkar kunna svetsa, klippa, pressa, bocka och fixa till det mesta i metallväg. Just nu håller han på med slipningsarbete på en diskbänk. Det här är en bra plats, tycker han, det är centralt och kunderna hittar hit. Lätt att komma förbi med sin hiss när den pajat, liksom.

Excenterpress, bra att ha när man vill slå snygga hål i metallskivor

Från gatan ser de låga husen på hörnan ut som övergivna och rivningsfärdiga lagerbyggnader. Men inifrån ser man att det är gedigna betongstrukturer och förvånansvärt rymligt. Emir har två sammankopplade längor för sin verksamhet. Under åren har han samlat på sig en fin maskinpark och ett lager av plåtar, balkar och annat som är bra att ha.


Nu måste Emir snart flytta sin verkstad, till Sturkögatan i hamnen. De här byggnaderna ska rivas, sedan ska det byggas nya bostadshus på fastigheten Grytan 1. Flytten kommer att bli ett hästjobb, de stora maskinerna ser riktigt tunga ut.

Grytan 1. Östra Farmvägen i förgrunden, Industrigatan in till vänster i bild. Ägaren, Deltafastigheter AB, har uppdragit åt mono arkitekter att rita på ett förslag till nybyggnation. Så här någonting kan det komma att se ut:

Det ser ut att bli fyrvåningshus, med lokaler för handel i bottenplanet ut mot gatan och mot ett invändigt kvarterstorg. Den gamla kvarnstensfabriken - med gaveln ut mot Industrigatan - blir ena långsidan av torget. De nya husen ser inte överdrivet excentriska eller nyskapande ut, snarare väldigt konventionella. Uppgifter om fasadmaterial etcetera har jag inte kunnat hitta, inte heller om man har tänkt sig någon ekoprofil eller annat spännande. Gröna tak och väggar tycks i alla fall lysa med sin frånvaro, annars hade det varit ett sätt att fånga upp en tråd från den tidigare grönskande Tripasin-fasaden i kvarterets östra del (hiterst på bilden).

Byggnaden som på skissen utgör torgets kortsida inne i kvarteret, och som alltså ligger parallellt med Industrigatan med gaveln mot Östra Farmvägen, är den nya gymnasiesärskolan. Den håller redan på att byggas:

Blivande invändigt torg i Kvarteret Grytan, med början till den nya gymnasiesärskolan i fonden

Mot Östra Farmvägen blir det en passage mellan skolan och de nya bostadshusen

Gymnasiesärskolans kortsida, ut mot Östra Farmvägen, under uppförande. Till höger sträcker sig G. A. Wangels gamla tegelfasad, som väl kommer att inkorporeras i skolan på något sätt. På stadsbyggnadsnämndens sammanträde i maj var ett bygglovsärende rörande gymnasiesärskolan uppe. Lite udda, kan man tycka, då redan bygget är igång, men ärendet rörde antagligen någon smärre avvikelse från detaljplanen som jag inte kunnat lista ut vad det var. I alla fall fanns det några skisser med i handlingarna till nämnden:

Gymnasieskolans fasad mot söder, och kortsidan mot Östra Farmvägen

Från norr

Huvudsakligen blir det gult tegel, med inslag av grå fasadskivor och aluminium i grått och rött. På plan tre ska det bli smålägenheter, måhända inackordering för elever?

Ganska stora förändringar på gång i Grytan 1, alltså. Maskin & Montage ut, lägenheter, affärer och skola in. Hoppas Emir får generös hjälp av fastighetsägaren med flytten, och att det kommer att funka lika bra på den nya platsen i hamnen! När han försvinner blir Norra Sorgenfri en excenterpress och en småskalig och i området väletablerad verksamhet fattigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar