torsdag 26 maj 2011

Rätten till staden - Salong Fronesis

Salong Fronesis arrangerar en "samtalssalong" på temat Rätten till staden.

Datum: 13:e juni.
Tid: 18.30 - 01.00
Plats: Nya Tröls, Karlskronaplan, Malmö

Det låter intressant, tycker Norra Sorgenfri Nu-redaktionen. Nedanstående saxat från evenemangssidan på facebook:

"En helkväll om vem som har rätt till staden, i en tid präglad av tilltagande ojämlikhet, gentrifiering och konkurrens städer emellan.

Medverkande:
Lars Mikael Raattamaa - arkitekt och författare
Mats Franzén - professor i sociologi, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet
Karin Grundström - universitetslektor i byggd miljö, Malmö högskola
Sara Hallström - Möllevångsgruppen
Johannes Åsberg - stadsutvecklingsdebattör och bloggare, Göteborg

Salongen är ett sätt att diskutera angelägna frågor under avslappnade, trevliga former - på Nya Tröls Bar och Restaurang i Malmö.

Salong Fronesis andra Malmösammankomst tar sin utgångspunkt i den amerikanske kulturgeografen och marxisten David Harveys nya bok "Ojämlikhetens nya geografi".

Dagens snabba urbanisering kännetecknas av en rad parallella förändringar som kommit att prägla stadsutvecklingen. Å ena sidan ser vi rumsliga processer där förbud mot tiggeri, gatumusik och graffiti ställs mot privatisering och en "cappuccinofiering" av det offentliga rummet. Samtidigt ser vi förändringar som ökat fastighetskapitalets och privata byggherrars inflytande över stadens utveckling, i kombination med marknadsföring av staden som ett varumärke.

Vilka är de teoretiska och ideologiska aspekterna av en sådan utveckling? Och vilka är förutsättningarna för samhällsförändring? Med avstamp i Harveys "Ojämlikhetens nya geografi" kommer företrädare för olika politiska, ekonomiska och rumsliga perspektiv att mötas i ett samtal utifrån den gemensamma frågan vem som har rätt till staden i dag.

Kl 18.30 Insläpp - entré 30 kr.
19.00 Föreläsning: Lars Mikael Raattamaa talar om David Harvey, rätten till staden och om teoretiska och ideologiska aspekter av dagens stadsutveckling.
20.30 Samtal: Vem bör ha rätt till staden?Medverkar i samtalet gör Karin Grundström, Sara Hallström, Mats Franzén och Johannes Åsberg. Dalia Mukhtar-Landgren och Lina Olsson modererar.
21.45 Kvällens plattvändare levererar musik till folket som kan fortsätta diskutera kvällens frågor med öl eller alkoholfritt i handen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar