lördag 5 december 2009

Utkanten - polisrazzians efterspel

Jag pratar i telefon med Mats, en av aktivisterna på Kulturhuset Utkanten. Han är fortfarande upptagen med efterdyningarna av förra helgens polistillslag, men är vid gott mod. Brandinspektionen i veckan har gått bra. Inspektörerna hade bara en del smärre anmärkningar, sådant som kan åtgärdas relativt enkelt: en dörr som ska fixas, ett brandlarm som ska installeras och lite annat. Inget som hotar den fortsatta verksamheten på Utkanten. Arbetsdagar är inplanerade till helgen.

Utkantens advokat har pratat med åklagaren, som uppgett att polisen bara ska spegla hårddiskarna på de beslagtagna datorerna. Det borde innebära att de kan återlämnas ganska snart. Däremot har man ännu inte fått ta del av utsättningsordern och husrannsakan som låg till grund för polisens razzia. Därför är det fortfarande oklart vilka misstankar man grundar beslaget av datorer och teknisk utrustning på.

Brottsrubriceringarna - Mats tror det rör sig om sex eller sju - kvarstår, men det är inte klart hur åklagaren kommer gå vidare med dem.

På måndag kväll arrangerar Bröd & Frihet sitt folkkök som vanligt. Den här gången går alla pengar som kommer in till Forskningsavdelningen, hackerspacet en trappa upp vars datorer och andra elektroniska prylar togs i beslag av polisen.

EfterArbetet rapporterar
Sydsvenskan rapporterar

Uppdatering 10/12:
Polisen har nu, enligt Sydsvenskan, gjort vad de ska med de beslagtagna datorerna och vill lämna tillbaka dem. Det är lite oklart om datorerna återbördats, polisen menar att det varit svårt att hitta någon enskild person att lämna ut dem till. Så klart, eftersom det rör sig om en förening där beslut fattas gemensamt och man agerar kollektivt.

Från Utkantens sida tycks man också se polisens aktion som riktad mot kollektivet, inte mot enskilda personer. Kopplingen till det pågående klimatmötet i Köpenhamn - COP 15 - och polisens kartläggning och störning av vänsterradikala grupper som kan tänkas genomföra olika manifestationer under toppmötet, är ju inte alldeles långsökt.

Bo Birgerson, åklagaren som handlägger ärendet, har tidigare haft hand om utredningar som rört demonstrationer och aktioner genomförda av det tidningen kallar "yttersta vänstern". Birgerson menar dock att det handlar om att utreda ifall enskilda personer gjort sig skyldiga till brott och att det i Utkantens fall just handlar om svartklubbsverksamheten.

Hur det än är med polisens motiv så har de inte (ännu) möjlighet att åberopa ett "Lymmelpaket", likt det de danska kollegorna nu har att ta till under klimatmötet. Den skärpta danska lagstiftningen innebär utökade befogenheter - bland annat att kvarhålla demonstranter under en betydligt längre tid än tidigare utan brottsmisstanke. Inför klimatmötet har man byggt burar där man kan förvara dem som misstänks vara på väg att störa ordningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar