torsdag 3 december 2009

Utsmyckning

Förskönande inslag är inte vanligt förekommande i industriområdet Sorgenfri. Men på UBA Växthusspecialistens fasad mot Industrigatan finns det en fin mosaik. Den visar vad det handlar om: verktygen, glaset och blomman som frodas därbakom. Som en påminnelse - även i de mörkaste av dagar - om att solen kan komma åter.

Uno Borgstrand flyttade in sin verksamhet i hörnfastigheten Nobelvägen/Industrigatan på 50-talet. Kanske kom mosaiken till samtidigt. I alla fall finns den med på ett foto från 1970. På det fotot ser man också grannen, Läderfabriken Skandia (sedermera Öresund). Klassiska gamla fabriksbyggnader i rött tegel som hade varit guld att nu kunna omvandla till fräcka utrymmen för verksamheter och bostäder. Om de inte brunnit ner 1996, vill säga. Nu är det en ödetomt.

UBA:s byggnader har omvandlats rejält det senaste halvseklet. Ursprunget är också här en rödteglad fabriksbyggnad, som fortfarande kan anas bakom till- och utbyggnader. Från början av 1900-talet fram till femtiotalet hade S Barnekows teknisk-kemiska laboratorium sin verksamhet där. Barnekows laboratorium tillverkade mejeripreparat, till exempel ostlöpe, industriellt. Man gjorde också smörfärg, som användes för att göra smöret gulare långt före E-ämnenas tidevarv.

Källa: Olga Schlyter: Norra Sorgenfri. Kulturhistoriskt underlag inför planprogram. Byggnadsantikvarisk utredning. Enheten för Kulturmiljövård, rapport 2006:026

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar