tisdag 15 september 2009

Rivning i Kvarteret Grytan

Medan byggjobbarna är i full gång med att förvandla Tripasin-byggnaderna till gymnasium pågår rivningsarbete mitt i kvarteret, mellan Tripasin och G. A. Wangels röda tegelfasad mot Östra Farmvägen. Oklart vad det är som jämnats med marken, men det rör sig väl om det "gytter av byggnader av enklare karaktär" som nämns i den byggnadsantikvariska utredningen från 2006*. Här finns fortfarande spår av det som i visionsarbetet för området torde gå under beteckningen "blandade verksamheter":

Men det är kanske inte den här typen av verksamhet man vill ha när allt är klart. Det är inte särskilt lätt att räkna ut idag var grävskopan ska sätta stopp. I utredningen slås fast att "Wangels kemtvätt vid Östra Farmvägen har en till karaktären mycket väl bevarad gatufasad. Byggnaden är i dåligt skick och ett bevarande där gatufasaden bibehålls och man bygger nytt bakom skulle i detta fallet vara motiverat". Gissningsvis ryker rubbet här nedan ända fram till tegelväggen (grävskopan käkar grus bakom hörnet i bildens högra kant):

Enligt det planprogram** som lades fram av stadsbyggnadskontoret i juni 2008 ska det istället bli en sluten kvartersstad i 2-3 våningar här. Och husen ser verkligen ut att vara i dåligt skick. Samtidigt har de en skön, Vilda Västern-ruffig bakgårdskaraktär som är så gott som bortblåst från Malmös allt mer putsade ytskikt:

De låga magasinsbyggnaderna i hörnet Östra Farmvägen/Industrigatan (bortom G.A. Wangel på bilden nedan) lär också hänga löst:

På hörnfastigheten där de skruttiga låghusen nu ligger (Kv. Grytan 1) planeras också en sluten kvartersstad, här i 3-4 våningar, som längs Industrigatan möter den snygga gamla kvarnstensfabriken som ståtar där. Självklart kan man inte behålla allt gammalt bara för att det är gammalt, men det handlar också om att bevara en känsla i gatubilden och perspektivet när man bygger nytt. Frågan är vad som händer med fragmenten som blir kvar om de plötsligt omges av nybyggen vid sidan om och bakom, som kanske är högre än det som nu rivs? De "miljöskapande" byggnadernas funktion som karaktärsbevarare åt kvarteret kan bli svår för dem att leva upp till.
_______________________________

*Norra Sorgenfri. Kulturhistoriskt underlag inför planprogram. Byggnadsantikvarisk utredning av bebyggelseantikvarie Olga Schlyter. Enheten för Kulturmiljövård, rapport 2006:026

**Norra Sorgefri. Planprogram. Malmö Stadsbyggnadskontor 2 juni 2008. Finns för nerladdning på www.malmo.se/norrasorgenfri

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar