lördag 10 mars 2012...här någonstans:


Snart rivs de här byggnaderna, för att ge plats åt bostadshus på hörnan Industrigatan/Östra Farmvägen. Maskin & Montage har redan flyttat. De låga magasinhusen är inte i antikvarisk mening karaktärsskapande för kvarteret. Eller så är det precis det de är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar