lördag 31 mars 2012

Susann Rönnertz vinner med Genius Loci!

Platsens själ

Norra Sorgenfri Nu gratulerar konstnären Susann Rönnertz till att ha vunnit tävlingen om ett nytt konstverk i Kvarteret Caroli, alltså det upphottade Caroli City.

Tävlingen har utlysts av Malmö Stad och Profi Fastighetsförvaltning, som äger kvarteret. Förutsättningarna: "Ljus är huvudtemat för det blivande konstverket – därmed poängterande att platsen skall vara attraktiv kvälls- och nattetid. Ljuset har också en viktig trygghetsaspekt".

Om Genius Loci: "Platsen intas av en plantering som lever med årstiderna. Blad och färger, som speglar ljus, ingår i kompositionen liksom växter med karakteristiska former och namn (”skallerormsmartorn”).

Det ljus som ger växter liv får en egen gestalt. Svävande i rummet syns ett stort antal glober med skiftande ljus. Globerna (eller blommorna?) bärs upp av raka stänger av stål eller också uppfattas de som glänsande och växande stjälkar. Tillsammans bildar dessa delar en levande tredimensionell organism där växter och ljus samspelar i ett nära nog symbiotiskt förhållande."

Bedömningsgruppens motivering: "”Ljus och växande är aspekter av livet och som här intagit två tydliga gestalter - en punktformad, skiftande ljusglob och en skimrande plantering. Dessa smälter samman till en unik helhet som väcker en rik flora av tankar och känslor. Detta poetiska och livsbejakande ljuskonstverk kommer att ge Malmöborna en ny inbjudande mötesplats."

Susann har under lång tid använt växter i sin konst, både som redskap och motiv. Hon har sin ateljé i Förlagshusets byggnad i kvarteret Smedjan och hittar en hel del av sin inspiration och sitt material på ödetomten. Om reseda, röllika eller besksöta kommer att ingå i planteringen återstår att se, men skallerormsmartorn [eryngium yuccifolium] verkar vara en växt helt i Susanns smak och har - tycker NSN-redaktionen i alla fall - ett klart släktskap med ödetomtens ruderatmarksflora.

Platsens själ på dan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar