söndag 3 mars 2013

Lokstallarna återbesöktaNu har ungefär en tredjedel av lokstallarna på Johanneslust rivits. Här kan du läsa om bakgrunden, här och här finns fler bilder. Kravet på byggherren är att bygga upp en ny byggnad som till det yttre ser likadan ut. Inuti ska det bli så kallade ateljélägenheter i form av bostadsrätter. Lite bilder från arkitektkontoret och landskapsarkitekten. Dock har jag inte kunnat hitta några uppgifter om byggstart.


Byggnaden har av Malmö Museer klassats som mycket bevarandevärd, på grund av dess unika karaktär - den är ett tidigt exempel på tekniken att bygga med synlig betongstomme och tegel. En konsultutredning har påvisat att betongen - eller snarare armeringen - är i så dåligt skick att byggnaden inte går att rädda. Därför har rivningslovet beviljats. Den blottlagda armeringen är rostig. Är den bortom räddning? Vi kan bara lita på konsultutredningen (och det är vad stadsbyggnadskontoret gjort).
Här ligger en reklamvepa som förut satt på stängslet ut mot Johanneslustgatan. Är det nåt på gång här - eller inte?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar