torsdag 28 mars 2013

Avstickare: Odlingsterrasser i Lindängelund

Framtida stadspark

Idag, på själva skärtorsdagen, fattade tekniska nämnden ett beslut som gör det möjligt för Gatukontoret att gå vidare med sina planer för Lindängelund.

Lindängelund är en stor framtida stadspark i Malmös sydliga utkant. Stor är en underdrift, det handlar om ett hundra hektar stort område som avgränsas av Katrinetorp, Yttre Ringvägen och bostadsområdet Lindängen. Det är här det finns vissa planer på att anlägga en botanisk trädgård, men de verkar ha lagts på is på obestämd framtid.

Emellertid har tekniska nämnden alltså, i och med dagens beslut, gett klartecken att börja arbetet med den första etappen av Lindängelund - odlingsterrasserna. De ska anläggas i parkens norra del, alldeles intill kvarteret Vårsången. En del boende i Vårsången är hängivna odlare och det finns redan odlingslotter i närheten, vilka kommer att gränsa till eller bli en del av terrasserna. Visionen är att föreningar ska ta hand om olika delar av terrasserna, men man får väl anta att det kommer att finnas utrymme för enskild odling här också. Föreningen Permakultur har också etablerat sig här, i en strategiskt belägen dunge på en höjd i söderläge:
Här är plats för en stor damm också - på bilderna ovan från tidigare i vintras, då liksom nu i väntan på en varmare årstid.

Projektet är intressant på många sätt. "Terrasserna ska också användas för att öka sysselsättningen i stadsdelen Lindängen genom att boende engageras i utformningen och uppbyggnaden av terrasserna", skriver tekniska nämnden i ett pressmeddelande. Själva anläggningsarbetena kan komma igång tämligen omgående. Maskinförarutbildningen vid Norra Sorgenfri gymnasium och mark- och anläggningsutbildningen ska enligt pressmeddelandet förläggas hit, och syn för sägen har man redan iordningställt en inhägnad yta vid de befintliga odlingslotterna för maskinparken. En koppling till Norra Sorgenfri, alltså! Det ger redaktionen all anledning att frekvent återkomma i rapporteringen kring vad som kommer att hända strax söder om Lindängen framöver.

Vårsångens odlare är redan etablerade i området

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar