fredag 24 februari 2012

Bussgaraget + UngBo12 = Sant!

Blivande mässhall
I dagarna blev det till slut klart att UngBo12-projektet kan ha sin slututställning i Bussgaraget. Det har länge funnits en önskan om att det skulle bli så, men det har varit oklart med finansieringen.

Jag frågar Jan Johansson, den ansvarige på fastighetskontoret, hur han lyckats få till detta. Han skrattar till och säger att han fått kämpa lite (vilket förmodligen betyder att det varit ett hårt jobb). Men nu är man redan igång med renoveringsarbetena i de gamla båghallarna. Det är framför allt taket som behöver säkras, sen är det lite med ventilationen, brandskyddet, portarna och belysningen också.

Hur löste det sig då med finansieringen till slut? Jan berättar att Stadsfastigheter sköt till två miljoner när förvaltningen av Bussgaraget gick över till fastighetskontoret. UngBo, menar Jan, kommer också att skjuta till pengar. Så allt verkar klappat och klart för att rusta upp garaget - samt sanera marken utanför - så att utställningen ska kunna öppna här i september.

Helena Uesson är stadsbyggnadskontorets projektledare för UngBo. Just nu, berättar hon, arbetar man på exakt hur UngBos del i upprustningen av båghallarna ska finansieras. Klart är att det inte är projektets samarbetspartners (olika byggföretag) eller sponsorer som ska gå in med pengar för detta.

Helena gläds över att kunna börja planera för ett slutevenemang i Bussgaraget. Här ska vinnarna i de olika deltävlingarna - vilka pågår för fullt just nu - ställas ut. Parallellt kommer det också att vara en arkitekttävling, vars vinnande bidrag ska visas. En av båghallarna reserveras för byggherrar och sponsorer. Här ska också genomföras seminarier och workshops under den månad UngBo-mässan kommer att pågå.

Helena har också börjat fundera på knäckfrågan: hur få Malmöbor och andra besökare att ta sig till kvarteret Spårvägen och Bussgaraget? Det är ingen given plats att gå till. Samtidigt har möjligheten av att arrangera sådana här evenemang i garaget - och därigenom etablera plasten i Malmöbornas medvetande - hela tiden varit Norra Sorgenfri-projektets vision och önskan.

Framgången hänger förstås i slutändan på hur attraktivt arrangemanget blir. Men det handlar också om att bryta de barriärer som finns i stadslandskapet och staka ut vägen till Bussgaraget. Kanske läge att inleda ett samarbete med landskapsarkitektstudenterna i Alnarp?

Redo att fyllas med UngBo (efter nödvändiga renoveringsarbeten, förstås)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar