tisdag 8 november 2011

Vad blir det av Bussgaraget?

22/10 2011

Det är dags att närma sig frågan om Bussgaragets framtid. Sedan lokaltrafiken och gatukontoret flyttade ut 2008 har det stått tomt. I september 2009 revs en del av byggnaderna i Kvarteret Spårvägen. Det var verkstäderna och en byggnad som i slutet av sin levnad fungerade som kommunens lönekontor. Nu rivs den del av garagekomplexet som byggdes 1968.

De äldre delarna av garaget ska stå kvar, fyllas med spännande verksamheter och fungera som en katalysator för utvecklingen av Norra Sorgenfri. Åtminstone är det så det är tänkt, enligt de planer för området som Stadsbyggnadskontoret tagit fram.

För den ansvarige på Fastighetskontoret, Jan Johansson, tycks ändå Bussgaragets framtid i dagsläget vara en oviss affär. Det krävs omfattande renoveringsarbeten, säger han när jag når honom på telefon. Alla fönster måste bytas, taket måste bytas, väggarna, golven, elen, vattnet, värmen, avloppet måste åtgärdas... Jan låter allt tröttare på rösten, kanske rent av uppgiven, ju längre han når i uppräkningen.

2/9 2009, från Celsiusgatan

Bussgaraget verkar orsaka huvudvärk inom de kommunala förvaltningarna. Det pågår en diskussion, säger Jan. Och det finns en strävan: att UngBo 12-mässan, som ska hållas i Malmö i september 2012, ska få sin hemvist i båghallarna. Men finansieringen är inte klar. Det kommer att kosta mycket att ställa i ordning så att man kan ha en mässa här. Det gäller att få tag på investerare. Det börjar bli bråttom om det ska kunna bli färdigt till september nästa år. Det handlar också - på längre sikt - om att hitta en huvudman som är beredd att ta över ansvaret för byggnaderna och driften av dem.

22/10 2011, de södra delarna rivs

Efter ett tag smittas jag av Jans brist på hopp. Det kommer förmodligen att gå åt helvete, tänker jag. På ett eller annat sätt. Antingen får båghallarna stå där och förfalla tills de bedöms vara bortom räddning och så rivs de. Eller så kommer en stor aktör (läs:PEAB, "Nordens samhällsbyggare") att köpa loss stället och göra det till något jättefräckt och privatägt.

Här kan det vara på sin plats att gå till källorna. Så här står det i Planprogrammet (pp 6060) från juni 2008:

"Bussgaraget omvandlas till en sektorsblandad mötesplats och attraherar en stor bredd av besökare från hela Malmö samt från regionen. Förebild är bland annat Old Spitalfields Market i London.

En ny förvaltningsmodell arbetas fram för att utveckla en blandning av verksamheter från olika verksamhetssektorer samlade under ett förvaltarskap. Så kan till exempel fritidsaktiviteter, kulturutbud, nöje, handel, utbildning och bostäder samsas tillsammans i Bussgaraget. Det samlade förvaltarskapet är direkt knutet till denna byggnad och får ett tydligt syfte att säkra blandningen av verksamheter och målgrupper i Bussgaraget.

Illustration ur Planer & strategier för Norra Sorgenfri, augusti 2008

Olika livsstilar, åldrar och bakgrund ska lockas. För att byggnaden ska fungera som en social mötesplats mellan olika besökare är det viktigt att utforma Bussgaraget så att det finns visuell och fysisk närhet mellan de olika verksamheterna samt att det finns en offentlig gata eller plats varifrån olika aktiviteter inryms.

I september 2008 lämnar dagens hyresgäster lokalerna som då kan utvecklas och få ny användning. Under perioden 2008-2011 utvecklas ett förvaltarskap där ägandet ligger kvar hos Malmö stad, och där verksamheter från olika privata och offentliga sektorer får möjlighet att hyra in sig. Denna treårsperiod är tänkt att vara en övergångstid då man kan prova olika verksamheter av mer eller mindre temporär karaktär och hitta en blandning och ett antal hyresgäster som sedan stannar kvar efter 2011.

Förvaltarskapet som utvecklas är sedan tänkt att bli permanent. För att finansiera förvaltning och merkostnader under en treårig utvecklingsperiod har Malmö stad erhållit medel genom Mål2, EU strukturfond.

Illustration ur Planer & strategier för Norra Sorgenfri, augusti 2008

Innan de första hyresgästerna flyttar in, och under den första tid då det nya förvaltarskapet formeras, kan Bussgaraget med fördel användas för ett eller flera större evenemang, där till exempel konst som tål en icke klimatiserad miljö visas upp för allmänheten. Evenemangen ska vara av hög kvalitet och locka besökare från hela regionen.

/.../

Den stora täckta yta på 12 000 kvm som Bussgaraget tillhandahåller är en stor potential för konstevenemang, marknader eller annan verksamhet."

Ur Planer & strategier för Norra Sorgenfri:

"I bussgaraget kommer evenemang såsom konserter, marknader, filmvisningar och stora konstinstallationer att ordnas samtidigt som omgivningarna omvandlas, detta för att nya byggnader ska uppföras i ett redan befolkat område."

Alltså: allt detta skulle enligt planprogrammet redan ha hänt. Men: inget har blivit av. Vad har kommit emellan? Vad har medlen från Mål 2 använts till? Frågor som pockar på svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar