torsdag 4 augusti 2011

Parken som blev en plätt, återbesökt

Jävlar, nu har man missat något igen - det går inte lämna stan utan att det händer grejer!

Enligt Malmö Stads hemsida var det idag, torsdag, ett av stadsbyggnadskontoret anordnat samrådsmöte i korsningen Sorgenfrivägen/Östra Farmvägen. Det handlade om utformningen av den parkremsa som planeras utefter Östra Farmvägen enligt detaljplaneförslaget (Dp 5190) nedan:

"Eftersom området lider brist på grönytor", står det att läsa, "har Stadsbyggnadskontoret tagit fram ett planförslag som gör det möjligt att anlägga en park längs Östra Farmvägen (gulmarkerat på bilden ovan). Parken kommer tillsammans med S:t Pauli södra kyrkogård bli en del av ett grönt stråk som är tänkt att binda samman innerstaden med Bulltofta rekreationsområde."

Det man inte nämner är att planprogrammets ursprungliga avsikt var att ett mycket större område - hela fastigheten Degeln 4 - skulle bibehållas som gröning. Men sedan har markägaren ansökt om och fått bygglov för den byggnad som finns markerad på planskissen. Helt enligt statuterna, egentligen, då nuvarande detaljplan säger att marken är ämnad för industribebyggelse och markägaren har byggrätt. Det handlar förstås också om möjliga arbetstillfällen i framtiden om den faramceutiska fabriken QPharma tillåts expandera.

Lite surt känns det ändå. Det som allmänheten nu inbjuds att påverka är ju bara en kvarleva av det som kunde blivit en grön lunga i området, som det ju påpekas lider brist på grönytor.

Men låt oss inte vara bittra och låt oss hoppas att många dök upp idag med idéer. Låt oss också hoppas att den cirka 20 meter breda remsan blir en hejdundrande succé, en spännande oas som områdets boende kommer att vallfärda till i framtiden.

Ja, vem vet var det kommer att sluta?

3 kommentarer:

  1. Det blev iaf ett reportage i Skånskan: http://www.skanskan.se/article/20110805/MALMO/708059993/-/smal-park-ska-byggas-i-norra-sorgenfri

    SvaraRadera
  2. Det viktigaste med parker är att de är kvalitativa. Tyvärr går utredare m.fl. alltjämt efter kvantivativa "grönområde" som mått efter hur mycket parker som bör finnas vilket itne säger något om hur uppskattade dessa är, det är en undersökning SCB gjorde häromåret som kommit fram till att Malmö är den staden med minsta "parkyta per capita". Att undersökningen itne säger något om kvalitén framgår ganska tydligt om man betänker hur miljonprogramsområdena är uppbyggda (hus-i-park) och att östermalmsborna upplever att de har närmre till parker än rågsvedsborna:

    http://www.alternativstad.nu/Dokument/ostermalmragsv.html

    Så, vad gäller just det här fallet, bebygg hellre hela tomten av logistiska skäl framför en park eller ett hus i en park med lågt kvalitativt värde.

    SvaraRadera