onsdag 4 augusti 2010

Avstickare: industri- och kontorsbyggnader i Malmö, Emilstorp

Emilstorp är granne med Sorgenfri. Cyklar man Industrigatan österut och under Kontinentalbanan är man framme när man kommer upp på andra sidan järnvägen. Ända fram till femtiotalet var det lantligt här. Gun, uppväxt på Håkanstorp, berättade att hennes pappa hade koloni i ett område som hette Karlshögs koloniträdgårdar. Enligt obekräftad andrahandsuppgift fanns det fält med jordärtskockor - kanske tillhörande Emilstorps gård - som Gun och hennes kompisar brukade roa sig med att göra gångar genom. Busungar...

Gården Emilstorp låg i söder. I norr - invid Sallerupsvägen - fanns lantstället Tusculanum, byggt av stadsläkaren August Falck på 1870-talet.

Den långsträckta byggnaden invid Industrigatan är kanske kompis med Addo-längan, som skymtar i bildens vänstra kant på andra sidan Kontinentalbanan. I alla fall måste husen vara från ungefär samma tid. Det mesta här är byggt på 60- och 70-talen, förutom en del äldre och rätt ruffiga kåkar närmst järnvägen söder om Industrigatan. Stenhuggare och skrothandlare fanns här sedan tidigare, verksamheter som lever kvar än idag.

Emilstorp är inget ställe som gör något väsen av sig. Undanskymt, småskaligt och anonymt. Inte världens vackraste eller charmigaste grannskap precis. Som alla industriområden jag kommit genom på mina turer är det en utpräglat macho miljö. Bilar rivstartar och vrålar fram på gatorna med motorerna på högvarv. Grupper av allvarliga män står och snackar runt parkerade bilar. Men i hörnet av Volframgatan och Emilstorpsgatan - utanför en verkstad eller liknande - passerar jag en ung kille som leker med sin dotter. De skrattar ljust och verkar väldigt glada.

Man blir nyfiken på vad det varit för företag här sedan sextiotalet. Småindustrier som tillverkat grejer av metall kanske. Nu är det mest bilverkstäder och en påfallande andel rörelser i antenn- och kabelteve-branschen som håller till här, och en och annan livsmedelsaffär med lågprisprägel. Och så en gammal skylttillverkare, som tagit tillvara sin egen skylt när fasaden plåtats in:

Här finns nästan bara låga byggnader i en till tre våningar. Många av dem är klädda i det klassiska röda teglet.

Emilstorpsgatan.

Knivgatan*.

Det är mycket tätare än på Sorgenfri och påminner på sina ställen lite om Norra Grängesbergsgatan. Fasaderna mot gatan är ofta strama och fyrkantiga, men ändå rätt stiliga:

Scheelegatan** norrut mot Sallerupsvägen.

Scheelegatan är bred, som en pampig paradgata genom området. Den anlades 1956, när Emilstorp planlagts som industri- och lagerområde. 1960 förlängdes gatan, antagligen norr om Industrigatan bort till Sallerupsvägen - den delen som syns på bilden ovan.

Söder om Industrigatan kantas Scheelegatan av plataner, som växt sig mäktiga under ett halvsekel. Här utgör gatan på en sträcka Östra Kyrkogårdens västra gräns, och vad hittar vi väl här? Jo, ett av Malmös mest berömda hus, Sigurd Lewerentz blomsterkiosk från 1969. Ingenting så spektakulärt finns på industriområdet på andra sidan gatan. Men det är ändå kul att cykla omkring här och titta på tegelfasader och omsorgsfullt utformade entréer, om man nu är lagd på det hållet.


Platanerna, kaklet, teglet, koppardetaljerna - lummigt längs Scheelegatan.

Vid Volframgatan***.

Också Volframgatan.

Ledigt hus vid Emilstorpsgatan.

Industrigatan.

Emilstorpsgatan, vintern 2010.

För att få fram vem som ritat husen hade man fått gräva djupt i stadsbyggnadskontorets ritningsgömmor. Enligt Malmö Kulturmiljös inventering Industri- och verksamhetsmiljöer i Malmö finns arkitekterna Sture Kelfve, Ragnar Näsman och Bertil Matsson representerade vad gäller nybyggnationen, medan Sydark i Malmö har stått för flera av de senare genomförda ombyggnaderna.
_______________________________________
* "Gata i båge från och till Scheelegatan öster om kv nr 49 Tusculanum", säger referensverket Gator i Malmö och fortsätter: "intilliggande gator är namnsatta efter äldre vapen". Varför framgår inte, men det stämmer. Lansgatan, Klubbegatan, Hillebardsgatan och Yxgränd. Också Sköldgatan och Brynjegatan. Österut - i bostadskvarteren på Håkanstorp - finns Sländgatan och Skyttelgatan. Man kommer osökt att tänka på Ivanhoe när man rör sig i trakten. Bålda riddare och spinnande jungfrur fångna i slottstorn. Men Sländ- och Skyttelgatan är inte bara hittepå. De är gator utmed av textilarbetare bebyggda kvarter, enligt Gator i Malmö.

** Efter Carl Wilhelm Scheele (1742 - 1786). Berömd kemist som upptäckte bland annat syret. Han kom från Stralsund och var verksam som apotekargesäll på Malmö-apoteket Fläkta Örn 1765 - 1768. Under tiden gjorde han klar sin första kemiska avhandling.

*** Volfram var ett av de grundämnen Scheele upptäckte. Barium var ett annat och alltså finns här också Bariumgatan. Däremot ingen Klorgatan eller Mangangatan. Det finns enligt Eniro bara en Klorgatan, i Karlskrona. I Nyköping finns en Mangangränd.

Källor:
Industri- och verksamhetsmiljöer i Malmö. En översiktlig inventering. Melchert, Daniel och Lund, Carola. Malmö Kulturmiljö, Malmö 2002.
Gator i Malmö. Bender, Birgit. Malmö Stadsarkiv, Malmö 1999.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar