tisdag 15 januari 2013

Stadsbyggnadsdialogen

Medborgardialog är bra för samhällsplanerare att ägna sig åt - det hörs liksom på namnet. Men det är av allt att döma inte lätt. Så hur gör man? Vad syftar dialogen till? Vilka är "medborgarna"? Vilka intressen kan komma i konflikt vid en dialog och vilka intressen är det då som ska bli styrande? Och vad är en dialog värd, egentligen, om den inte kopplas till ett direkt inflytande?

De här och många andra svåra frågor har, får vi anta, dryftats i Stadsbyggnadsdialogen. Stadsbyggnadsdialogen har varit ett nätverk inom ramen för Delegationen för hållbara städer. Tjänstemän från Umeå, Linköping, Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö har deltagit. Forskare från norr till söder har bjudits in till nätverksträffarna. Bengt Andersson och Christian Rydberg Åkesson från Föreningen för samhällsplanering har bistått med dokumentationshjälp. Just nu publicerar de en serie inlägg i Planeringsbloggen med sammanfattningar och rön från diskussionerna. 15 av 22 planerade inlägg har redan publicerats.

Häng med - det ska jag börja göra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar