onsdag 23 maj 2012

Byggplaner för kvarteret Spårvägen

Källa: panoramaarkitekter.se
Just nu saneras marken i kvarteret Spårvägen. Idag är det en väldig och väldigt platt grusyta. Om ett par år, kanske redan under 2013 om planprocessen går väl, kan det börja byggas här.

Bilderna är utredningsskisser framtagna av Panorama Arkitekter (Andreas Frykman), den ovan för Peab och den nedan för Ikano. Peab-skissen knyter an till tegeltraditionen i området. På ScyscraperCitys Norra Sorgenfri-tråd finns en diskussion om hur återanvänt tegel från någon gammal industribyggnad (eller kanske ett magasin?) skulle kunna komma till användning - och visst vore det väl trevligt?

Källa: panoramaarkitekter.se

Fler har planer:

"Göran Wihl är arkitekt och presumtiv boende i Norra Sorgenfri. Han har tillsammans med tre arkitektvänner blivit tilldelade 5 stycken radhusenheter av Malmö stad. Gruppens motiv för att bilda en byggemenskap är att de vill bygga sitt egna hus, de vill bo kvar i innerstaden och de önskar åstadkomma ett hållbart sätt att bo. Frågor som ständigt är aktuella är vad de får ut av projektet och vad det kommer att kosta i slutändan. Göran Wihl menar att det ändå kommer att bli hanterbart då de framtida boende gör planeringen på egen tid och besitter den kompetensen som krävs då de själva är arkitekter. Tanken med projektet är att det ska bli ett flexibelt hus med en mix av bostäder med verksamheter i bottenvåningen och att grönskan ska få ta mycket plats."
(Saxat ur en rapport funnen på byggemenskap.se)

Glada arkitektgrabbar hjälper Byggare Bob fixa radhus i kvarteret Spårvägen.
Ut mot Celsiusgatan, med nya gator som avgränsar kvarteret, kan det bli fem radhus utformade och färdigställda av en byggemenskap.

Bilderna hämtade från Göran Wihls presentation under en konferens om byggemenskaper i Malmö den 16:e april.

Den som lever får se hur det blir till slut. Men först, redan i september, ska det bli UngBo-utställning i bussgaraget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar