tisdag 17 april 2012

Ett magasin i Svalöv ska rivas - eller?

Bilden lånad av HD

Tillägg 18/4: Idag fortsätter rivningen, trots protester och fortsatt manifestation på plats. Tydligen var det första demoleringsarbete som gjordes att ta ut gjutjärnsfönstren - vilket innebär att de ända till igår fanns kvar på gaveln på bilden ovan. Kortsiktigheten i att riva byggnader som denna, och den bristande förståelsen  hos politiska och ekonomiska makthavare för de värden man kvickt och raskt kan förstöra är häpnadsväckande.

På Rädda Magasinets plats på facebook kan man läsa om processen och försöken som gjorts att få ansvariga politiker och tjänstemän på kommunala fastighetsbolaget Svalbo att ompröva beslutet. Det finns utlåtanden från Regionmuseet och Länsstyrelsen som framhåller magasinets kulturhistoriska värde. Här finns också länkar till bilder inifrån magasinet.

17/4:
I Svalöv ska ett gammalt magasin rivas. Svalövsbostäder, som äger byggnaden, vill att det ska bli en parkeringsplats istället.

Magasinet ser vackert ut på HD's bilder och är otvivelaktigt ett stycke industrihistoria. En del tycker det är en riktigt dålig idé att riva det. Istället vill de att det ska bevaras och rustas upp. Idag, när rivningen skulle börja, ockuperades byggnaden av de aktivister som engagerat sig mest i frågan. Läs om aktionen här och här.

Jag kommer att tänka på vad Håkan Asmoarp, som jobbade med H+ tills man bestämde att skjuta tunnelbygget på framtiden, sa när jag träffade honom i somras. Något i stil med att det är först när grävskoporna kommer som folk reagerar. Då är det nästan alltid för sent - samrådstiden har varit, alla besluten är fattade och har vunnit laga kraft.

Jag har ingen aning om hur kampen för magasinets bevarande har förts i Svalöv. Säkert har en kärna av engagerade personer fört den länge och tålmodigt. Men det är säkert också som det står i HD's artikel, att många Svalövsbor inte har haft koll på vad som håller på att hända.

Att riva magasinet för att bereda plats för parkerade bilar tycks som ett riktigt bakåtsträvande beslut. Redan i morgon onsdag blir det en manifestation i Svalöv, i syfte att försöka påverka beslutsfattarna. Och man ska aldrig säga aldrig. Kanske behöver vi inte säga favräl till magasinet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar