fredag 19 juni 2015

Glad Midsommar!
Lindängen centrum
. Tillfälliga installationer i passagen mellan Framtidens hus och centrumbyggnaderna på Ramadans första dag. Ett samarbete mellan Stadsområdesförvaltning Söder genom Framtidens hus och Stadsbyggnadskontorets projekt Levande Malmö, som syftar till att bryta fysiska och mentala barriärer i staden.
Prismor: Mina Sharifiyan.
Design: Sadiye Altundal.
Blommor courtesy gatukontoret/Lindängenparken.
Installation: Sadiye Altundal, Mina Sharifiyan, Marwa Faour, Jonas Magnusson, Norra Sorgenfri-redaktören.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar