lördag 25 januari 2014

Industrigatans förvandling

Industrigatan österut, mellan kvarteren Smedjan och Brännaren, december 2011.

I samma veva som detaljplanen för kvarteret Spårvägen klubbades i Stadsbyggnadsnämnden, fattade Tekniska nämnden beslut om den första etappen av ombyggnad av Industrigatan.

Industrigatan har under hela Norra Sorgenfri-projektets tillblivelse setts som en huvudaxel kring vilken livet i området ska kretsa. Omgjord från en ogästvänlig genomfartsled till ett trivsamt promenadstråk ska gatan ge dynamik och attraktivitet åt de nya bostadskvarteren längs den.

Den storskaliga strukturen av långa, parallella och korsande gator i området kommer att behållas (Industrigatan, Celsiusgatan och Agneslundsvägen i öst-västlig riktning och Zenithgatan, Nobelvägen och Östra Farmvägen i nord-sydlig. De idag jättelika kvarteren kommer att delas upp i mindre bostadskvarter med ett finmaskigare nät av lokalgator. Det man inte lagt någon större vikt vid under det övergripande planeringsarbetet är diagonala eller korsande stråk genom det nya kvarterssystemet - se en omfattande diskussion om stråk och attraktivitet hos YIMBY Malmö, apropå detaljplanen för Spårvägen, sist i den här posten.

Det kommer att bli en utmaning att göra Industrigatan till ett inbjudande och använt stråk. Intressenivån måste höjas rejält längs långa sträckor som idag är händelselösa och/eller avskräckande. Hur platserna längs gatan kommer att utformas blir förstås avgörande: från det planerade torget i fonden av St Knuts väg, via den stora öppna platsen runt Benzons gamla hus till korsningen vid Östra Farmvägen.

Det hela kommer alltså att ske etappvis och första etappen blir sträckningen från Föreningsgatan till Nobelvägen. Än så länge har inte Gatukontorets förslag kommit upp på Malmö stads hemsida. Enligt Norra Sorgenfri-projektets kommunikatör Lotta Hansson arbetas det nu på att samordna de inblandade förvaltningarnas kommunikation "och mer information om Industrigatan kommer att läggas upp tillsammans med information om kv Spårvägen snarast".  Det ser NSN-redaktionen förstås fram emot med spänning.

Under tiden är Gatukontoret sysselsatt med en parallell upphandling av projektering av gatorna i kvarteret Spårvägen och av Industrigatans första etapp. Gatukontorets projektledare Pernilla Theselius hoppas att det ska vara klart om ett par månader vem som får uppdragen. I upphandlingen ingår också åtgärdsförslag till sanering av Industrigatan. Det kan bli en stötesten där konsulten och Gatukontoret måste, som Pernilla säger, landa rätt. Men förutsatt att det lyckas kommer sen tidplan och konkreta ombyggnadsplaner att bli tydligare, förutspår Pernilla.

Väntans tider, alltså. Generellt beskriver Pernilla processen kring de framtida offentliga platserna i Spårvägen så här: "det verkliga arbetet med utformningen och programmeringen kan börja i och med att vi vet lite mer om vad som händer i Bussgaraget. Vi är ett team som jobbar med platserna, och det kommer även att ingå landskapsarkitekter från olika konsulter i gestaltningsarbetet. Variation, mångfald och småskalighet ska vara teman även i det offentliga rummet, och därför måste vi göra vad vi kan för att få in flera aktörer i gestaltningen" 

Industrigatan västerut, september 2009, med en lång siktlinje mot St Pauli kyrka och Turning Torso.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar