lördag 22 september 2012

Avstickare: Ringön (Hisingen)

Ringön - från Stenkolsgatan mot sydöst.

Göteborg vill, likt Malmö och så många andra städer, vända sig om mot vattnet. Speciellt för Göteborg är att vattnet finns i centrum, i form av Göta älv som delar staden. Områdena på båda sidor älven präglas av storskaliga infrastrukturlösningar, hamnverksamhet och industri.

På Hisingensidan, nordost om Frihamnen, finns det småskaliga industriområdet Ringön. Lite längre ut mot älvmynningen ligger Lindholmen, en science park som vuxit sig stor och betydelsefull för staden det senaste decenniet. Kikar man från Stenkolsgatans ände mot Sydväst, över Götaälvsbron, sticker Läppstiftet - eller Vattenståndet - upp över nejden.


Med sin tydliga gatustruktur och de många olikartade verksamheter som finns här påminner Ringön en hel del om Gåsebäck i Helsingborg, fast med närheten till vattnet och en klart nautisk känsla som extra attraktion. Med sitt strategiska läge centralt i staden och mitt i det stora utvecklingsområde som kallas Älvstaden tycks Ringöns öde som småskaligt industriområde vara beseglat. Tänk Hammarby sjöstad eller Norra Hamnen i Helsingborg, där allt det gamla revs bort för att bygga nytt och havsnära.


Kanske inte, ändå. Det tycks i alla fall finnas en ambition att Ringön ska kunna fortleva som verksamhetsområde, naturligtvis med drömmar om att det ska bli ett "Göteborgs Brooklyn".

Återstår att se. Vad som har hänt är att Gert Urhahn och Bernardina Borra - urbana designers - har hållit en workshop. De använder sig av konceptet/metoden Spontaneous City. Utgångspunkten är vettig ur hållbarhetssynpunkt: behålla det som fungerar och lägga till det som skulle kunna utveckla ett område. Tillvägagångssättet är också sympatiskt: att låta de berörda parterna arbeta fram en plan för detta, utifrån sin kännedom och sina idéer. Utgångspunkten är den lokala kontexten och processen en "open end strategy", det vill säga resultatet blir det som kommer fram under arbetet. Deltagarna i workshopen var bland annat företagare från området, representanter från stadens förvaltningar och studenter från Chalmers.

Strandad båtrestaurang, Stenkolsgatan.

Resultatet - som Urhahn/Borra presenterade under IFHP-kongressen i Göteborg - var på många sätt intressant. Fokus blev till stor del vad som redan idag är Ringöns tillgångar och som är värt att bevara: ett stort ekonomiskt värde, både i form av befintliga strukturer och i termer av produktion. Mellan 3 och 4 000 jobb. Problemet som behöver lösas är främst tomträttsfrågan - tomträtterna löper ut om tio år eller så. Osäkerheten om framtiden förhindrar investeringar och underhåll, vilket är negativt för området. Idéerna om utveckling av Ringön verkade handla mycket om att öppna området mot de attraktiva hamnbassängerna.

Ett slags framtidsverkstad, alltså, som resulterade i en vägkarta och identifierade prioriteringssteg. Som alltid handlar det till syvende og sidst om vilket mandat en sådan plan har. Är det en delaktighet i planeringsprocessen som är på riktigt, det vill säga att det resultat de inbjudna arbetar fram faktiskt kan få ett inflytande över hur planprocessen fortskrider, eller är det en skenmanöver där det i slutändan blir övergripande politiska beslut och marknadskrafter som avgör Ringöns framtid? På olika sätt var det frågor som ständigt väcktes under IFHP-kongressen, som hade rubriken Den inkluderande staden i en global värld.


Svåra frågor, inga enkla svar. En sak är i alla fall säker: om Norra Sorgenfri Nu-redaktionen hade varit Göteborgsbaserad hade Ringön varit ett återkommande besöksmål.

YimbyGBG har vandrat här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar