onsdag 4 juli 2012

En gröning i Degeln

Som tidigare rapporterats är Malmö stad inne i en åtstramningsperiod. Detta påverkar inte minst utvecklingsprojekt för gator och torg.

Pernilla Theselius är arkitekt på gatukontorets stadsmiljöavdelning och arbetar bland annat med Norra Sorgenfri. När jag pratade med henne om vad nedskärningarna kommer få för konsekvenser för den planerade parken i kvarteret Degeln, nämnde hon en "trädgård vid Sorgenfrivägen" som blir av större intresse att ha i åtanke nu när nya parkplaner kan komma att skjutas på framtiden.


Syn för sägen: en stor grönyta öster om det stora parkeringshuset. Tämligen anonym där den brer ut sig mellan QPharmas anläggning och gatan, men som synes efterhållen och välklippt.Här finns också en inhägnad hundrastgård, delvis gräsklädd och delvis grusad. Det är svårt att säga om den öppna grönytan används av de boende på andra sidan Sorgenfrivägen, men jag skulle tro att hundrastplatsen är ganska välbesökt. Rent estetiskt tillför den inte mycket och ligger mitt i gröningen - man kan anta att det skulle bli protester från hundägarna om den togs bort för att göra en sammanhållen parkanläggning här.

  
Mellan hundrastplatsen och Branteviksgången är det en ganska fin, kullig gräsyta. Men det är själva gången som är samlingsplatsen här. Den smala passagen mellan QPharmas inhägnad och Kontinentalbanan är ett kärt tillhåll för skateboardåkare. Vem som fixat hindren, skejtarna själva eller gatukontoret, är oklart. De har i alla händelser funnits här innan hösten 2009.

Man får hoppas att eventuella planer på att göra den offentliga platsmarken här mer attraktiv plockar upp hur den redan används och på något sätt kopplar den till den välanvända spontanidrottsplats som finns mittemot, på andra sidan Sorgenfrivägen. Läget mellan en fabrik, ett bostadsområde, ett parkeringshus och en järnväg gör den intressant - det finns inte många sådana här överblivna och undanskymda miljöer kvar i den centrala staden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar