tisdag 7 augusti 2012

Ett förslag för Brännaren


Svartbygget.

Så här kommer det troligen inte att se ut i framtiden på Riksbyggens tomt i kvarteret Brännaren. Men förslaget - kallat Svartbygget - kan vara värt att kika på i alla fall. Flerbostadshusen på bilden ovan är tänkta för ungdomslägenheter, mestadels små ettor och tvåor i flexibla moduler.

Svartbygget blev ett av de vinnande bidragen i den arkitekttävling som genomförts inom ramen för UngBo12. Riksbyggens tomt ingick i tävlingen tillsammans med en tomt i Rosengård, en i Hyllie samt i kvarteren Uno och Valter. Lina Nilsson, som ritat förslaget, studerar arkitektur på KTH. Tillsammans med övriga vinnare fick hon ta emot priset vid en ceremoni under Almedalsveckan härförleden.


Skissen visar hela kvarteret, med flerbostadshus ut mot Industrigatan och lägre radhus mot gårdarna och ett inre torg i kvarterets sydöstra del. De tre gårdarna är sammanlänkade diagonalt och i den mellersta finns ett gemensamt växthus. Radhusen är utformade som så kallade bokaler, det vill säga med en boendedel och en verksamhetsdel mot gatan eller torget. Fasadmaterialen är svartpigmenterad betong och metall. En del av ungdomshusen har loftgångar, i andra kommer man till lägenheterna via korridorer.

Bokaler.
Typlägenhet.

Även om förslaget aldrig kommer att förverkligas, kommer man att bygga upp en typlägenhet i skala 1:1 i Bussgaraget till UngBo-utställningen. Lina har arbetat med kompakta lösningar för förvaring, sovplats och matlagning, med skjutdörrar i perforerad plåt som avgränsningar mellan bostadens olika delar. Materialen är billiga och ger det hela en urban stil, med en referens till områdets industriella förflutna. Påminner i sin småbrutala inriktning på funktion och täthet lite grann om ett nybygge vid järnvägsspåren i Göteborg.

Riksbyggen projekterar och bygger för bostadsrätter och Svartbygget är tänkt som en bostadsrättsförening. Var priset per kvadratmeter skulle hamna i ett skarpt försäljningsläge framgår inte av planerna.

Sovalkov.
Loftgång.

Alla bilder publiceras med benäget tillstånd av Lina Nilsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar